Zmiany w Aeogon S.A.

Screenshot of www.aegon.pl

Grupa Aegon to firma działająca w Polsce za pomocą czterech podmiotów. Wspólnym celem wszystkich spółek jest zapewnienie klientom bezpiecznej, pod względem finansowym przyszłości. Spółkami tymi są: Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Aegon Ubezpieczenia Majątkowe oraz Aegon Services Sp. z o.o. Pierwsze z trzech oddziałów świadczą usługi w zakresie finansowo-ubezpieczeniowym. Natomiast ostatnia ze spółek- Aegon Services, zajmuje się koordynacją sprzedaży produktów w powyższych oddziałach marki. Jest to firma stojąca na straży nieustannego rozwoju marki Aegon.

Rozwój firmy to nie tylko nowe oferty i udoskonalanie jakości istniejących już produktów. Pod tym pojęciem rozumiemy także innowacyjne zmiany, które mają mieć przełożenie na pozytywny wizerunek firmy i przede wszystkim na jej rozpoznawalność. Kilka dni temu Grupa Aegon poinformowała swoich klientów o zmianie nazwy funduszu inwestycyjnego. Ta zmiana wiąże się także ze zmianą nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Aktywa z tego funduszu są w pełni inwestowane w jednostki uczestnictwa funduszu. Dotychczasowa nazwa UFK to Arka BZ WBK Energii (PLN). Natomiast ostatnio dokonano zmiany nazwy na Arka Platinum Dynamiczny (PLN).

About Author: p.w.