Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu i ich składki 

Ubezpieczeniu zdrowotnemu można podlegać dobrowolnie, ale i obowiązkowo. Ubezpieczonymi w Narodowym Funduszu Zdrowia dobrowolnie są: osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, osoby zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego UE lub EOG, osoby nie posiadające obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub EOG, zaś przebywający na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej, studenci i […]

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego 

Zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego osób podlegających temu ubezpieczeniu obowiązkowo lub dobrowolnie przekazywane są Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku rolników i ich domowników zgłoszenia są przekazywane w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Przejdźmy teraz do omówienia zgłoszeń do ubezpieczenia zdrowotnego. Na początek mamy osoby objęte ubezpieczeniami społecznymi. Zgłosić je do ubezpieczenia zdrowotnego powinien płatnik składek na ubezpieczenia […]

Utrata zdrowia jako przedmiot ubezpieczenia 

Ubezpieczenie zdrowotne ma na celu pomagać ubezpieczonym w razie utraty zdrowia. Najważniejszą rzeczą jest pomoc w skutkach jakie ze sobą niesie utrata zdrowia. Utracić zdrowie możemy z przyczyn chorobowych, jak i pozachorobowych. Celem osoby przystępującej do ubezpieczenia zdrowotnego jest uzyskanie rekompensaty skutków, jakie mogą być jej udziałem w przypadku utraty zdrowia. Jako skutek utraty zdrowia […]

Czy można wystąpić o EKUZ nie będąc ubezpieczonym? 

Niedługo wyjeżdżam szukać pracy do Irlandii i na ten okres chciałbym mieć ubezpieczenie tj kartę EKUZ, ale w tej chwili w Polsce nie mam żadnego ubezpieczenia i nie pracuję a w informacji o EKUZ jest punkt (dane osoby, która opłaca składkę) więc co z tym fantem zrobić?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). 

Nie wolno zapomnieć, że wyjeżdżając za granicę powinniśmy przed wyjazdem zgromadzić dokumentację, która będzie dowodem na to, że jesteśmy ubezpieczeni w naszym rodzimym kraju. Jest to niezbędne w przypadku gdyby coś nam się stało za granicą i chcielibyśmy skorzystać z bezpłatnej opieki medycznej. Mowa tu o kracie EKUZ czyli Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Pieniądze z podatku Religi trafią do szpitali. 

Szpitale które udzielały pomocy medycznej ofiarom wypadków komunikacyjnych w 2008 roku, mają czas do końca stycznia by złożyć do NFZ wnioski o rozliczenie.

Ubezpieczenie zdrowotne studenta. 

Jestem studentka, osobą nieubezpieczona zdrowotnie (moi rodzice nie podlegają ubezpieczeniu). Po przeczytaniu porady pt. ubezpieczeniu zdrowotnym studenta udałam się do sekretariatu uczelni. Ku mojemu zdziwieniu pani w sekretariacie powiedziała mi, iż uczelnia w takich przypadkach nie występuje o zgłoszenie mnie do ubezpieczenia. Na jaki przepis mam się powoływać w takiej sytuacji? Proszę powoływać się na: […]

Druk obsługi roszczenia a pobyt w szpitalu. 

Gdzie znajdę druk obsługi roszczenia, chodzi o pobyt w szpitalu ? Wszystkie niezbędne druki jak i informacje dotyczące dochodzenia roszczeń, można uzyskać w Punktach Obsługi Klienta lub na stronach internetowych ubezpieczyciela. W przypadku PZU owy druk znajduje się tutaj a inne niezbędne informacje pod tym adresem. W przypadku wielu innych towarzystw druki znajdują się także […]

Jak otrzymać ubezpieczenie zdrowotne w Norwegii? 

Mam 21 lat i mieszkam obecnie w Norwegii. Nie posiadam ubezpieczenia zdrowotnego tutaj gdyż nie jestem zatrudniona. W Polsce również nie posiadam ubezpieczenia. Co w takiej sytuacji powinnam zrobić? Jeśli przebywa Pani w Norwegii w celu znalezienia pracy (taki pobyt może trwać do 6 miesięcy) powinna się Pani zarejestrować w lokalnym urzędzie pracy osobiście lub […]

Ubezpieczenie zdrowotne studenta. 

Mam 19 lat i jestem studentem państwowej uczelni. Studiuję w trybie wieczorowym, nie pracuję, ale zamierzam podjąć pracę. Moi rodzice nie płacą za mnie ubezpieczenia zdrowotnego, czy w takich okolicznościach muszę opłacać je z własnej kieszeni? I jak podjęcie pracy wpłynie na tę sytuację? Bez względu na studia (państwowe/publiczne) oraz ich tryb, każdy student musi […]