Zakres ochrony ubezpieczenia podróżnego

Polacy coraz więcej jeżdżą po świecie, jednak wciąż nie są skłonni do wykupowania ubezpieczeń podróżnych. Dzieje się tak dlatego, że posiadamy dostęp do świadczeń medycznych w całej Europie dzięki karcie EKUZ. Warto jednak pamiętać, że ubezpieczenie podróżne nie chroni jedynie naszego zdrowia.

Bez polisy nie wszędzie wyjedziesz

Warto podkreślić, że są kraje, do których można wjechać jedynie, jeżeli posiada się wykupioną polisę. Są to głównie państwa, które wymagają od turystów posiadania wizy. Warunkiem do jej otrzymania jest bowiem posiadanie ubezpieczenia podróżnego, które pokryje ewentualne koszty leczenia cudzoziemców. Często również określona jest wysokość ewentualnych kosztów leczenia. Przed wyjazdem należy więc upewnić się, że wybrane przez nas ubezpieczenie jest odpowiedniej wysokości – nie wszyscy ubezpieczyciele oferują bowiem ubezpieczenia podróżne o interesującej nas kwocie.

Ubezpieczenie przed kradzieżą gotówki

Ubezpieczenia mogą również obejmować ochroną inne przedmioty niż zdrowie ubezpieczonego. Warto o tym pamiętać zwłaszcza w sytuacjach, w których jesteśmy zmuszeni do zakupu polisy podróżnej. Polisa może ubezpieczyć nas np. przed rabunkiem. Jest to szczególnie ważne, gdy nie korzystamy z kart płatniczych i wypłacamy pieniądze z bankomatu lub wymieniamy je w kantorze.

Ubezpieczenie będzie obowiązywać, jeśli zostaniemy okradzeni nie później niż 2 godziny po wypłaceniu gotówki z bankomatu lub jej wymianie w kantorze. Ponadto musimy zgłosić kradzież na posterunku policji, gdzie zostanie sporządzony raport potwierdzający zdarzenie. Później należy poinformować o rabunku ubezpieczyciela, który wypłaci nam odszkodowanie. Często określana jest jednak maksymalna kwota odszkodowania (zazwyczaj jest to 150 euro), dlatego nie warto wypłacać naraz dużych sum gotówki. Należy również pamiętać, że ubezpieczenie nie obowiązuje, gdy nasz pobyt za granicą będzie trwać dłużej niż 16 dni.

Ubezpieczenie mieszkania na czas naszej nieobecności

Niewiele osób wie również, że ubezpieczenie podróżne może obejmować swoim zakresem ochronę mieszkania pod nieobecność właścicieli. Jeżeli podczas pobytu za granicą nasze mieszkanie lub dom zostaną okradzione czy zniszczone, będziemy mieć prawo do ubiegania się o wypłatę odszkodowania. Należy jednak pamiętać o tym, by kwota ubezpieczenia była odpowiednia – zbyt niska spowoduje, że wypłacone pieniądze nie starczą na pokrycie rzeczywistych szkód.

Aby otrzymać odszkodowanie, musimy zgłosić zaistniałe szkody lub włamanie nie później niż na 7 dni od powrotu z zagranicy. Musimy również zgłosić włamanie na policję, gdyż raport przez nią sporządzony jest podstawą do ubiegania się o wypłatę odszkodowania – mamy na to zazwyczaj kilkanaście godzin po stwierdzeniu, że dane zdarzenie wystąpiło (zgłoszenia po 24 godzinach od planowanego powrotu nie są podstawą do wypłacenia świadczenia). Analogicznie jak w przypadku ubezpieczenia od kradzieży gotówki, ubezpieczyciel nie obejmuje nas ochroną, gdy nasza podróż będzie trwać dłużej niż 16 dni.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Niektóre firmy ubezpieczeniowe proponują także ochronę sprzętu elektronicznego, np. laptopa. Ubezpieczenia takie obowiązują jednak jedynie w przypadku, gdy sprzęt znajdywał się pod należytą opieką – włożenie go do luku bagażowego powoduje utratę możliwości otrzymania świadczenia. Postępowanie w przypadku utraty sprzętu elektronicznego jest takie samo jak w przypadku wyżej wymienionych ubezpieczeń. Warto jednak podkreślić, że jeśli posiadaliśmy drogi sprzęt, mamy niewielkie szanse na odzyskanie kwoty odpowiadającej jego rzeczywistej wartości – zazwyczaj odpowiedzialność ubezpieczyciela dotyczy jedynie 50 procent wartości zniszczonej rzeczy.

Czego nie obejmują polisy podróżne?

Nie wolno zapominać, że polisa podróżna nie chroni nas przed każdym zdarzeniem. Jej ochrona z reguły nie obejmuje kradzieży lub zniszczenia: karty płatniczej, biletu podróżnego, dokumentów, kluczy, biżuterii, kamieni szlachetnych, zegarków, dzieł sztuki czy instrumentów muzycznych. Często ubezpieczyciele odmawiają także wypłaty odszkodowania w przypadku utraty sprzętu sportowego – wyjątek stanowi np. namiot, śpiwór czy karimata.

About Author: p.w.