Jak zadbać o bezpieczeństwo mienia?

Screenshot of media.ergohestia.pl

Jesień oraz zima jest okresem wzmożonego ryzyka kradzieży z włamaniem. Przedsiębiorstwo ubezpieczeniowe ERGO Hestia postanowiło więc podzielić się z zainteresowanymi sprawdzonymi sposobami na zabezpieczenie mienia. W przypadku, gdy nie podejmiemy jakichkolwiek kroków prewencyjnych, możemy mieć problemy z wypłatą świadczenia za zaistniałe szkody.

Klient powinien kierować się zapisami zawartymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Kiedy dni stają się krótsze, szybko zapadają ciemności, a my jesteśmy zmęczeni i rozdrażnieni, zapominamy o właściwych środkach ostrożnościowych. Aby ochronić przedmioty przechowywane w mieszkaniu lub w domu, na początku należy zadbać o drzwi zewnętrzne. Muszą być one prawidłowo zamontowane i zabezpieczone albo dwoma zamkami wielozastawkowymi, albo jednym wysokiej jakości, posiadającym odpowiednie certyfikaty odporności na włamanie. Ważna jest również kwestia zadbania o wejście do garażu, czy piwnicy. Tutaj warto użyć przykładowo kłódek wielozastawkowych.

Rozszczelnione lub uchylone drzwi od balkonu także mogą stać się przyczyną odrzucenia naszego wniosku o wypłatę świadczenia. Anita Zygarowska, ekspert ERGO Hestii, zwraca ponadto uwagę na rolę policji w procedurze ubezpieczeniowej. Firma prosi tę państwową instytucję o notatkę sporządzoną po zaistnieniu kradzieży i dopiero wydaje klientowi przychylną lub negatywną decyzję.

Rady ERGO Hestii dotyczą także zabezpieczenia mienia znajdującego się poza siedzibą dowolnego przedsiębiorstwa. Ogrodzenie danego miejsca powinno mieć co najmniej 1,6 m wysokości i nie być uszkodzone, nie ma natomiast znaczenia rodzaj użytego materiału. Zabezpieczona musi zostać brama (choćby tylko kłódką), zadbać należy także o stały dozór ochroniarski.

About Author: p.w.