Zabezpieczenie pracy producenta

Screenshot of www.aig.pl

Producenci produktów spożywczych powinni szczególnie dbać o bezpieczeństwo wytwarzanych przez siebie towarów oraz zadbać o prawidłowy wizerunek przedsiębiorstwa. Regulacje unijne nakładają na nich obowiązek zapewnienia konsumentom bezpieczeństwa. Firma ubezpieczeniowa AIG przygotowała więc specjalny produkt ochronny dla wszystkich biznesmenów dbających o jakość proponowanych konsumentom produktów.

Ubezpieczenie na wypadek skażenia produktów spożywczych jest dedykowane zarówno producentom żywności, suplementów diety oraz kosmetyków, jak i ich dostawcom, importerom i dystrybutorom. Istnieją różne drogi zanieczyszczenia lub skażenia towaru – może być ono przypadkowe, wynikające z nieprawidłowej produkcji lub pakowania oraz zamierzone, mające na celu zrujnowanie opinii o danym przedsiębiorstwie. W takim przypadku do strat finansowych dochodzą także wizerunkowe, co w dobie szybkiego obiegu informacji może się nawet okazać końcem istnienia firmy.

Proponowana przez AIG ochrona obejmuje zatem koszty przeprowadzonych już przed zaistnieniem skażenia konsultacji i realne kwoty wniesione za wycofanie produktu ze sprzedaży, laboratoryjne testy, pozbycie się skażonego towaru, wynajęcie magazynów, dodatkowych pracowników itp. Firma ubezpieczeniowa zwróci także wydane na ogłoszenia w mediach pieniądze oraz koszty zastoju w działalności przedsiębiorstw, czy zastąpienia wadliwych produktów. Jeżeli w grę wchodzą groźby dotyczące zatrucia lub skażenia towaru, AIG zapewni zwrot okupu żądanego od biznesmenów przez przestępców.

About Author: p.w.