Wygodne ubezpieczenie wyjazdowe

Ranking najlepszych polis wyjazdowych na polskim rynku. Jedziesz do rodziny na święta? Wykup terminową polisę wyjazdową. Chroń swoich bliskich na nartach – porównanie najlepszych ofert ubezpieczeniowych online. Szybki dostęp do lekarzy poza domem.

Każdy z nas planując wyjazd między innymi za granicę powinien pamiętać u ubezpieczeniu wyjazdowym. Jeżeli pragniemy wyjechać do kraju mającego członkostwo w Unii Europejskiej bądź w EFTA bardzo dobrze byłoby się zaopatrzyć w kartę EKUZ.

Co się dzieje w przypadku, gdy nie jesteśmy posiadaczami karty EKUZ?

W sytuacji, gdy jesteśmy na terenie kraju członkowskiego UE albo EFTA tymczasowo bądź turystycznie, a nie posiadamy karty EFTA: możemy ubiegać się o Certyfikat Tymczasowo Zastępujący EKUZ.
Aby uzyskać ten dokument powinniśmy skontaktować się z naszym wojewódzkim NFZ w celu wysłania podpisanego wniosku o wydanie EKUZ.

Świadczenia możliwe dzięki karcie EKUZ

Będąc na wyjeździe za pomocą karty EKUZ możemy korzystać ze świadczeń zdrowotnych jedynie w tych placówkach, które działają na podstawie powszechnych systemów ochrony zdrowia. Chory może liczyć na opiekę lekarską bez potrzeby wykazywania innych dokumentów prócz karty EKUZ.

Karta EKUZ – ile jest ważna?

Długość ważności karty jest ściśle powiązana z tym, w jakiej sytuacji życiowej jesteśmy obecnie. Na przykład karta EKUZ jest ważna do 6 miesięcy, jeżeli jesteśmy osobami: zatrudnionymi, pobierającymi rentę, prowadzącymi działalność rolniczą lub pozarolniczą, a także jeżeli jesteśmy studentami zgłoszonymi przez uczelnię do ubezpieczenia zdrowotnego.

Kartę EKUZ ważną do 5 lat mogą jedynie osoby, które pobierają świadczenia emerytalne. W przypadku osób bezrobotnych (zarejestrowanych w Urzędzie Pracy), karta EKUZ ważna będzie do 2 miesięcy. Termin ważności karty może być także:

  • do 6 miesięcy (między innymi kobiety w ciąży),
  • do 90 dni (osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej),
  • do 42 dni (kobiety w okresie połogu).
About Author: p.w.