Jak wybrać ubezpieczenie rowerzysty?

Dobre ubezpieczenie rowerzysty bez wychodzenia z domu. Pomoc doradcy przy wyborze pakietu dla każdego. Ranking polis online dla rowerzystów. Ubezpieczenie roweru oraz życia rowerzysty w jednym miejscu. Szybka wypłata świadczenia, niskie składki.

Ubezpieczenie roweru i rowerzysty nie należy do najbardziej popularnych polis, o czym świadczy mała ilość dostępnych na rynku ofert towarzystw ubezpieczeniowych. Klient ma do wyboru trzy różne rodzaje ubezpieczeń, w zależności od jego potrzeb, które może ze sobą połączyć.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Jest to ubezpieczenie zabezpieczające rowerzystę w przypadku trwałych następstw wypadków powodowanych przyczynami zewnętrznymi i skutkujących uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. W przypadku uszczerbków na zdrowiu po zakończonym leczeniu komisja lekarska ocenia wagę obrażeń i na tej podstawie zostaje wypłacana odpowiednia kwota odszkodowania. Możliwy jest również zwrot kosztów transportu z miejsca wypadku do szpitala, nabycia ewentualnych protez czy pobytu w szpitalu. Należy jednak pamiętać, że niektóre firmy zastrzegają sobie prawo wyłączenia odpowiedzialności w określonych przypadkach.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Często ten rodzaj ubezpieczeń wchodzi w skład ubezpieczeń OC w życiu prywatnym, choć jest też oferowane samodzielnie i przeznaczone specjalnie dla rowerzystów. Jego posiadanie chroni klienta przed kosztami szkód wyrządzonych w wyniku nieostrożności i nieumyślnie. Każde towarzystwo zastrzega sobie jednak wyłączenie odpowiedzialności w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie i podczas kierowania rowerem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających. Ponadto większość ubezpieczeń nie uwzględnia wyczynowego uprawiana sportu.

Ubezpieczenie od kradzieży (Casco)

Ta polisa chroni od strat związanych z kradzieżą lub uszkodzeniem roweru. Należy rozważyć dwa przypadki utraty pojazdu:

  • Rower był przechowywany w zamkniętym pomieszczeniu – często w tym wypadku jest on traktowany jako „ruchome mienie” i jest objęty ubezpieczeniem mieszkania lub domu od kradzieży z włamaniem. Należy jednak pamiętać, że w zależności od oferty mogą istnieć różne wymagania odnośnie miejsca przechowywania i sposobu jego zamknięcia, określone warunkami umowy.
  • Rower był użytkowany – w przypadku rabunku pod groźbą użycia przemocy fizycznej wobec ubezpieczonego, niektóre towarzystwa zapewniają odszkodowanie; jeśli natomiast była to kradzież poza lokalem mieszkalnym, w miejscu szkoły lub pracy, dostępne na rynku towarzystwa nie podejmują się ubezpieczenia od tego wypadku.

Teoretycznie, rowerzysta powinien wykupić trzy polisy, aby móc poczuć się bezpiecznie na drodze; jednak żadna z powyższych nie zapewni klientowi zabezpieczenia jego pojazdu przed zwyczajną kradzieżą, co pozostaje znaczącą wadą tego systemu ubezpieczeń.

About Author: p.w.