Wybór ubezpieczenia majątkowego

Wybór ubezpieczenia majątkowego nie jest rzeczą łatwą. Przed wyborem najodpowiedniejszego i najkorzystniejszego ubezpieczenia dla nas, powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań.

Najważniejszym pytaniem jest oczywiście pytanie, jakiego ryzyka obawiamy się najbardziej. Ważną kwestią jest również to, co chcemy ubezpieczyć od zdarzeń losowych. Umowa ubezpieczenia powinna zawierać ściśle nasz majątek, który może być zagrożony ryzykiem uszkodzenia, bądź kradzieży.

Ryzykiem, którego możemy się obawiać może być przede wszystkim: działanie żywiołów (ogień, powódź, piorun), albo zdarzenia takie jak zalanie lub kradzież. Natomiast to, co możemy chcieć zabezpieczyć przed zdarzeniami losowymi, to między innymi:

 • mury,
 • wyposażenie,
 • elektronika, sprzęt komputerowy,
 • sprzęt, który przechowujemy w piwnicy, w komórce,
 • pieniądze,
 • biżuteria,
 • antyki, dzieła sztuki itp.

Kolejnym pytaniem, równie istotnym jest to, co chcemy ubezpieczyć przed kradzieżą wraz z włamaniem. Na to pytanie większość odpowiedzi pokrywa się z tym, co byśmy chcieli ubezpieczyć przed zdarzeniami losowymi. Kradzież jest zdarzenie o najczęstszym ryzyku wystąpienia. Przed kradzieżą wraz z włamaniem możemy zabezpieczyć:

 • sprzęt komputerowy, elektronika,
 • biżuteria,
 • dzieła sztuki, antyki,
 • sprzęt, który przechowujemy w komórce, w garażu, w piwnicy itp.

Aby ubezpieczyć wiele rzeczy jednocześnie przydaje się pakiet ubezpieczeń. Jego celem jest objęcie ochroną ubezpieczonego i jego rodzinę pełniejszym zabezpieczeniem przed następstwami różnych zdarzeń losowych. Pakiet ubezpieczeń obejmuje:

 • majątek trwały oraz ruchomy od zdarzeń losowych oraz kradzieży,
 • odpowiedzialność cywilną w prywatnym życiu oraz posiadacza samochodu,
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków,
 • ochrona prawna,
 • autocasco pojazdu mechanicznego.

Zawsze należy sprawdzić czy pakiet ubezpieczeniowy nie posiada zbyt ubogiego zakresu ochrony, gdyż zakłady ubezpieczeniowe stosują takie mechanizmy, by zrekompensować sobie niską składkę ubezpieczeniową. Wiadome jest to, że nie każdy pakiet ubezpieczeniowy posiada luki, zdarza się, że niektóre pakiety posiadają między innymi dodatkowe darmowe ubezpieczenie. Miłą niespodzianką jest również gdy towarzystwo ubezpieczeń stosuje mniej rygorystyczne wymagania wobec klienta.

About Author: p.w.