Utrata zdrowia jako przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie zdrowotne ma na celu pomagać ubezpieczonym w razie utraty zdrowia. Najważniejszą rzeczą jest pomoc w skutkach jakie ze sobą niesie utrata zdrowia. Utracić zdrowie możemy z przyczyn chorobowych, jak i pozachorobowych.

Celem osoby przystępującej do ubezpieczenia zdrowotnego jest uzyskanie rekompensaty skutków, jakie mogą być jej udziałem w przypadku utraty zdrowia. Jako skutek utraty zdrowia można uznać:
1. niezdolność do pracy,
2. utratę określonych funkcji organizmu,
3. niezdolność do wykonywania dotychczas pełnionej roli:

  • zawodowej,
  • w gospodarstwie domowym,
  • w strukturze społecznej,

4. utratę dotychczasowego komfortu życia.

Jak już wiemy celem ubezpieczenia zdrowotnego jest głównie pomoc, w taki sposób, że zakład ubezpieczeń rekompensuje jeden/wybrane/wszystkie skutki utraty zdrowia. Zrobić to może między innymi poprzez:
1. przywrócenie zdolności do pracy,
2. przywrócenie utraconych funkcji organizmu,
3. przywrócenie zdolności wykonywania dotychczas pełnionej roli:

  • zawodowej,
  • w gospodarstwie domowym,
  • w strukturze społecznej,

4. przywrócenie utraconego komfortu życia.

Rekompensata może dotyczyć jedynie tych skutków strat, które można określić za pomocą miernika finansowego. W przeciwnym razie nie jest możliwe oszacowanie ryzyka, naliczenie rezerw na koszty potencjalnych wypłat ani kwotowanie stawki.

W poszczególnych koncepcjach zdrowia publicznego różnie identyfikowane są:

  • cele (od zdolności do pracy, poprzez zdolność pełnienia ról w strukturach społecznych po pełny psychofizyczny dobrostan);
  • paradygmaty: profilaktyczno-prewencyjny, naprawczy, zachowawczo-opiekuńczy;
  • uwarunkowania osiągania celów (od ekonomicznych po demograficzne);
  • metody i procedury ich osiągania.
About Author: p.w.