Uhonorowana Skandia Grand

Screenshot of www.skandia.pl

,,Najlepszym produktem inwestycyjnym 2014” uznano program inwestycyjno-ubezpieczeniowy towarzystwa ubezpieczeniowego Skandia. W rankingu Gazety Finansowej jedynym przedstawicielstwem firm z tej branży była właśnie Skandia Grand.

Obok zawartego w niej ubezpieczenia na życie, klientowi przedstawia się wiele możliwości inwestowania. Jedną z nich jest samodzielne przeznaczanie pieniędzy na wybrane spośród 89 ochronnych funduszy kapitałowych. Ci, którzy nie czują się w tych czynnościach pewnie, mogą skorzystać z Portfeli Modelowych lub Navigo, w którym środki w Portfelu są alokowane z uwzględnieniem życzeń konsumenta oraz horyzontu czasowego. Skandia Grand to także nielimitowana oraz nieodpłatna konwersja środków w Skandia Online.

Aby skorzystać z inwestycyjno-ubezpieczeniowego produktu, klient jest zobowiązany wpłacić za pierwszym razem minimum 12 tysięcy złotych. Następnie kwota wymaganej miesięcznej składki oscyluje w granicach jednego tysiąca złotych. Umowa jest podpisywana na pięć lat, ale dostęp do całości zgromadzonego kapitału uzyskuje się po trzecim roku inwestowania. Również po trzech latach korzystania z produktu Skandia nalicza mniejszą o połowę opłatę od aktywów.

About Author: p.w.