Ubezpieczenie zielona karta – co warto o niej wiedzieć?

Ochrona podczas zagranicznych podróży z ubezpieczeniem Zielona Karta. Konieczność wykupienia Zielonej Karty. Sprawdź czy masz akutalną Zieloną Kartę. Korzyści z posiadania Zielonej Karty. Najlepsze ubezpieczenia online – ranking ubezpieczycieli.

Podczas podróży samochodem za granicę nie tylko my możemy stać się ofiarami wypadków drogowych, ale także sami możemy je spowodować. Zielona Karta (Międzynarodowa Karta Ubezpieczenia Samochodowego) jest dokumentem dotyczącym odpowiedzialności cywilnej kierowcy lub posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone osobom trzecim, które miały miejsce na terytorium poza granicami Rzeczypospolitej Jest to szczególnie ważne, ponieważ niektóre kraje wymagają właśnie tego dokumentu i samo ubezpieczenie OC nie jest wystarczającym zaświadczeniem.

Kraje, w których wymagana jest zielona karta

Po 2004 roku i wstąpieniu Polski do UE liczba krajów, do których Polacy musieli wykupić Zieloną Kartę zmniejszyła się; jednak wciąż wiele państw nie należących do UE wymaga tego dokumentu. Są to m.in. Albania, Białoruś, Iran, Izrael, Rosja, Maroko, Tunezja, Turcja, Ukraina.

Zakres ochrony

Zielona karta dotyczy odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierowcy i uprawnia go w razie wyrządzenia przez niego szkody na drodze do zrzucenia odpowiedzialności i wypłaty należnego odszkodowania przez Ubezpieczyciela. Kwota odszkodowania została określona w umowie lub przed limity prawne państwa, w którym doszło do zdarzenia. Polisę o Zieloną Kartę zawiera się na okres nie krótszy niż 15 dni i nie dłuższy niż 1 rok.

Zwykle Zielona Karta jest oferowana jako dodatek do ubezpieczenia OC lub AC zupełnie bezpłatnie, lub na drobną opłatą.

About Author: p.w.