Jakie ubezpieczenie zdrowotne

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Niska miesięczna kwota składek. Atrakcyjne zniżki w przypadku ubezpieczeń grupowych. Możliwość zakupu ubezpieczeń online. Minimum formalności. Polisa dopasowana do potrzeb klienta.

Prywatne ubezpieczenia

Ubezpieczenia zdrowotne są obowiązkowe dla wszystkich osób pracujących w Polsce; jednak te osoby, które nie pracują, nie są zobowiązane do opłacania comiesięcznych składek. Wówczas decydują się one na dobrowolne wykupienie ubezpieczenia zdrowotnego, aby móc korzystać z usług NFZ. Podobnie świadczenia prywatne wykupują osoby zobligowane do ubezpieczenia, prawdopodobnie w celu rozszerzenia zakresu swoich ubezpieczeń i w ten sposób dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne stają się coraz bardziej popularne.

Zakres ubezpieczeń

Ubezpieczenia zdrowotne zwykle oferowane są w dwóch wariantach: polisy gwarantującej leczenia ambulatoryjne (lekarz pierwszego kontaktu, wizyty specjalistyczne, szczepienia, proste zabiegi) oraz polisy leczenia szpitalnego (zwrot kosztów hospitalizacji i opieki w szpitalu, zwrot kosztów zabiegu).

Przed podpisaniem umowy z towarzystwem należy szczególnie zwrócić uwagę na ogólne warunki ubezpieczenia wyróżnione w umowie. Należy sprawdzić m.in.: placówki, z którymi ubezpieczyciel współpracuje (czy znajdują się one w pobliżu miejsca naszego zamieszkania), zasięg naszego ubezpieczenia, kogo obejmuje ochrona ubezpieczeniowa, czy nasz stan zdrowia i wiek ma wpływ na ceną ubezpieczenia oraz jaki jest czas obowiązywania i limity finansowe naszej polisy.

Zapobiegliwość i myślenie o przyszłości jest bardzo ważne, jednak należy dostosować szerokość zakresu ochrony do możliwości naszego portfela – każde dodatkowe świadczenie wiąże się z dodatkowymi kosztami, dlatego powinniśmy decydować się na te pakiety, które są najlepiej dostosowane do naszych potrzeb.

About Author: p.w.