Ubezpieczenie zdrowotne – czy wiesz o nim wszystko?

Bezpieczeństwo w pracy z ubezpieczeniem zdrowotnym dla każdego. Najszerszy zakres ochrony, opieka medyczna. Ubepzieczenie obowiązkowe i dobrowolne, najlepsza oferta. Sprawdź, kto może skorzystać z ubezpieczenia. Masz aktualną polise zdrowotną? Wykup ja już dziś!

Co to jest ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczenie zdrowotne jest podstawowym ubezpieczeniem w naszym kraju. Jest instrumentem organizacji i nadzoru nad realizacją działań neutralizujących ryzyko utraty zdrowia. Finansowane są z obowiązkowych składek, wpłacanych przez pracowników oraz pracodawców. Osoby ubezpieczone mogą oczekiwać od państwa świadczeń takich jak: świadczeń w razie choroby, porodu oraz konieczności dokonania oceny stanu zdrowia.

Ubezpieczenie zdrowotne składka

Wysokość składki zależy od tego, jak podlegamy ubezpieczeniu zdrowotnemu. Ubezpieczenie zdrowotne może być dla nas obowiązkowe oraz dobrowolne. Składka płacona jest co miesiąc przez każdego ubezpieczonego. Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczana jest od podatku dochodowego osób fizycznych. Zatem obowiązkowo ubezpieczeniu podlegają pracownicy. Jeżeli osoba posiada więcej niż jeden stosunek pracy, wówczas składka odliczana jest od każdego stosunku pracy osobno.

Ubezpieczenie zdrowotne w Polsce

W Polsce ubezpieczenie zdrowotne ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego, jak i obowiązkowego. Obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają: osoby obowiązkowo podlegające ubezpieczeniom społecznym, żołnierze, poborowi, funkcjonariusze, posłowie, sędziowie, emeryci i renciści. Natomiast osobami, które podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu dobrowolnie są: obywatele państwa UE, zagraniczni studenci studiujący w Polsce, osoby bez obywatelstwa państwa UE, które odbywają kurs języka polskiego.

About Author: p.w.