Ubezpieczenie zdrowotne studenta.

Mam 19 lat i jestem studentem państwowej uczelni. Studiuję w trybie wieczorowym, nie pracuję, ale zamierzam podjąć pracę. Moi rodzice nie płacą za mnie ubezpieczenia zdrowotnego, czy w takich okolicznościach muszę opłacać je z własnej kieszeni? I jak podjęcie pracy wpłynie na tę sytuację?

Bez względu na studia (państwowe/publiczne) oraz ich tryb, każdy student musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli chodzi o sytuację gdy podejmie Pan pracę, to jeśli zostanie Pan zatrudniony na umowę o pracę obowiązek opłacania Pańskiego ubezpieczenia spadnie na pracodawcę.
Natomiast w obecnej sytuacji, gdy nie jest Pan zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny, powinien Pan wystąpić do uczelni z oświadczeniem o niepodleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Uczelnia następnie zgłosi Pana (jako studenta) do ubezpieczenia zdrowotnego.
Do ubezpieczenia powinien Pan również zgłosić rodziców (jeśli nie mają tytułu do niego) o ile pozostają z Panem w wspólnym gospodarstwie domowym. Zgłaszani są oni oczywiście jako członkowie rodziny. Przypominam również, że rodzice mają obowiązek zgłaszać studiujące dzieci (do 26 roku życia) do ubezpieczenia zdrowotnego w miejscu pracy.

About Author: admin