Ubezpieczenie zdrowotne studenta.

Jestem studentka, osobą nieubezpieczona zdrowotnie (moi rodzice nie podlegają ubezpieczeniu). Po przeczytaniu porady pt. ubezpieczeniu zdrowotnym studenta udałam się do sekretariatu uczelni. Ku mojemu zdziwieniu pani w sekretariacie powiedziała mi, iż uczelnia w takich przypadkach nie występuje o zgłoszenie mnie do ubezpieczenia. Na jaki przepis mam się powoływać w takiej sytuacji?

Proszę powoływać się na:
ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.). Art. 3 pkt 2 ust. 1 ustawy.

About Author: admin