Ubezpieczenie zdrowotne osób samozatrudnionych

Samozatrudnienie jest w Polsce coraz popularniejsze. Polega ono na prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej. Jego cechą charakterystyczną jest praca na własny rachunek i na własne ryzyko.

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest wybierana przez dwie grupy osób. Do pierwszej z nich należą osoby, które pragną utworzyć własną firmę od podstaw lub wykonują wolny zawód i chcą pracować dla wielu zleceniodawców. Drugą grupę reprezentują osoby, które założyły własną działalność, gdyż straciły lub nigdy nie posiadały innego źródła dochodu.

Gdy pracujemy na umowę o pracę, nie musimy martwić się odprowadzaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne – robi to za nas nasz pracodawca. Samozatrudnieni muszą jednak dbać o opłacenie składek samodzielnie. Mają oni więc obowiązek zgłoszenia się do ZUS-u w celu objęcia ich ubezpieczaniem społecznym i zdrowotnym.

Zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zostaje objęta ochroną ubezpieczeniową po zgłoszeniu faktu podlegania ubezpieczeniu do NFZ oraz po opłaceniu składek w terminie.

About Author: p.w.