Ubezpieczenie zdrowotne dzieci – koniecznie przeczytaj

Zgłoszenie dziecka do ubezpieczenia. Bezpłatne świadczenia do ukończenia 18 roku życia. Troska o zdrowie dziecka. Prywatne ubezpieczenie rodzinne. Ochrona dziecka wraz z dorosłym. Ubezpiecz dziecko od następst nieszczęśliwych wypadków. Szybki dostęp do lekarzy i badań diagnostycznych.

Sytuacja prawna

Według polskiego prawa dzieci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia i muszą zostać do niego zgłoszone. Zgłoszenie nie ma wpływu na wysokość składki ubezpieczenia zdrowotnego. Dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia przez matkę, ojca, babcię, dziadka, męża matki, żonę ojca, lub osobę która sprawuje prawną opiekę nad nim.

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka

Osoby ubezpieczone mają obowiązek zgłosić do ubezpieczenia nie tylko dzieci biologiczne, lecz również dzieci małżonką, dzieci przysposobionych i dzieci przebywających pod opieką w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia 18 roku życia. Jeśli po osiągnięciu pełnoletności dziecko kontynuuje naukę to może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, do czasu ukończenia 26 roku życia.

W przypadki dzieci posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności ich zgłoszenie do ubezpieczenia nie jest ograniczone kryterium wiekowym.

Prywatne ubezpieczenie medyczne

W kręgu prywatnych ubezpieczeń można znaleźć oferty przyłączenia dzieci do ochrony obejmującej dorosłych. Istnieje możliwość wykupienia pakietu rodzinnego, gdy ubezpieczony obejmują ochroną rodzinę bez limitu osób. Można także osobno ubezpieczyć dziecko wraz z rodzicem (0-18 lat) lub samo dziecko (6-18 lat). Zwykle zakres ubezpieczenia dziecka jest równy zakresowi ubezpieczenia rodzica; dziecku przysługują nielimitowane wizyty u pediatry. W bardziej rozbudowanych pakietach będzie dziecku przysługiwać ortodoncja do 18 roku życia.

About Author: p.w.