Ubezpieczenie na wyjazd za granicę

Bezpieczny wyjazd z polisą zagraniczą. Niskie składki dzienne w ubezpeiczeniu na wyjazd za granicę. Oferta indywidualnie dopasowana do klienta. Atrakcyjne warunki – porównanie ubezpieczeń na wyjazd. Możliwość zakupu online. Prosta procedura zawarcia umowy polisy zagranicznej. Minimum formalności dla wszystkich ubezpieczonych.

Przedmiot ubezpieczenia

Aby uniknąć niespodziewanych kosztów leczenia za granicą, warto przed wyjazdem wykupić ubezpieczenie turystyczne. Oprócz standardowego pakietu można wykupić dodatkowe świadczenia, w zależności od potrzeb.

Zakres ubezpieczenia

Zakres polisy jest bardzo szeroki i obejmuje wiele nagłych sytuacji, które mogą przydarzyć się klientowi podczas wyjazdu za granicę. Wówczas ubezpieczyciel zobowiązuję się m.in. do: zorganizowania pomocy medycznej i pokrycia kosztów leczenia, hospitalizacji, transportu medycznego (opcjonalnie powrotu do kraju), leczenia stomatologicznego, transportu i opieki na nieletnimi dziećmi, organizacji i pokrycia kosztów podróży i pobytu osoby towarzyszącej w razie wypadku ubezpieczonego; ponadto zakres ubezpieczenia odpowiedzialność cywilnej oraz ubezpieczenia NNW.

Za dodatkową opłatą można wykupić ochronę ubezpieczeniową związaną z amatorskim uprawianiem sportów, uprawianiem sportów wysokiego ryzyka, wyjazdem do prace za granicę lub odwołaniem imprezy turystycznej.

Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty odszkodowaniu w przypadku gdy szkoda uczyniona przez ubezpieczonego powstała pod wpływem zażywanych przez niego środków odurzających, lub gdy klient angażował się w konflikty wojenne lub demonstracje na terenie obcego państwa. Również niezastosowanie się do zaleceń lekarskich, tajenie wcześniejszych chorób czy rażące zaniedbanie ze strony klienta zwalnia ubezpieczyciela z wywiązania się ze zobowiązań.

About Author: p.w.