Ubezpieczenie urodzenie dziecka

Wysokie wypłaty świadczeń po urodzeniu dziecka. Najtańsze ubezpieczenie, najlepsze warunki, najatrakcyjniejszy zakres ubezpieczenia. Sprawna obsługa klientów przez doradców. Niska składka – wysokie wsparcie pieniężne po narodzinach dziecka.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Z ubezpieczenie nie mogą skorzystać wszyscy. Mogą skorzystać z jego ochrony jedynie osoby, które są objęte ubezpieczeniem pracowniczym. Ubezpieczenie na wypadek urodzenia dziecka jest dodatkową ochroną, którą można dodać do podstawowego ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas określony. Okres ubezpieczenia określony jest w umowie. Natomiast składka płacona jest wraz z składką ubezpieczenia podstawowego.

Korzyści z ubezpieczenia na wypadek urodzenia dziecka

Ubezpieczenie to może być dodatkiem do podstawowego ubezpieczenia. Nie trzeba wykonywać w tym przypadku dodatkowych badań medycznych. Korzyścią jest zdecydowanie fakt wypłaty świadczenia w przypadku urodzenia się zdrowego dziecka sumy ubezpieczenia w takiej wysokości jaka była w dzień narodzin. Świadczenie jest również wypłacane w przypadku urodzenia dziecka martwego, w podwójnej wysokości sumy ubezpieczenia, jaka przypadała na dzień narodzin dziecka.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia na wypadek urodzenia się dziecka

Przedmiotem ubezpieczenia jest oczywiście fakt urodzenia się dziecka osobie ubezpieczonej. Zaś zakresem ubezpieczenia objęte są zdarzenia powstałe w czasie okresu ubezpieczenia. Między innymi takie jak urodzenie się dziecka bądź urodzenie się martwego dziecka.

About Author: p.w.