Ubezpieczenie transportowe

Pełna ochrona z ubezpieczeniem transportowym. Ubezpieczenia wszystkich rodzajów transportu dla każdego online. Tanie bezpieczenie OC, szeroki zakres polisy. Wylicz ratę ubezpieczenia transportowego z kalkulatorem bez pomocy doradcy.

Ubezpieczenia mienia w transporcie (CARGO)

Ubezpieczenie to zapewnia zapewnia zwrot straty finansowej, w sytuacji, gdy doszło do uszkodzenia mienia w transporcie krajowym i międzynarodowym. Mienie objęte jest ochroną na całej trasie transportu. Jeżeli zaistnieje konieczność ubezpieczeniem można objąć także proces przeładunkowy mienia.

Jakim transportem można przewozić mienie?

Aby przetransportować mienie można skorzystać z transportu wszelkiego rodzaju. Możemy skorzystać z transportu:

  • drogowego,
  • kolejowego,
  • morskiego,
  • lotniczego,
  • mieszanego.

Zakres ubezpieczenia

Wyróżniamy 3 rodzaje zakresu ubezpieczenia: zakres podstawowy, rozszerzony, pełny.

Do zakresu podstawowego możemy zaliczyć szkody, które powstały na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna, gradu, trzęsienia ziemi, lawiny, rabunku itp.

Do zakresu rozszerzonego zaliczamy szkody powstałe na skutki zdarzeń wymienionych w zakresie podstawowym, a dodatkowo zaliczamy szkody, które powstały na skutek kradzieży z włamaniem.
Zaś zakres pełny obejmuje to, co zostało ujęte w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a oprócz tego szkody powstałe na skutek zdarzeń losowych.

Rodzaje polis

W ubezpieczeniu CARGO możemy wyróżnić 4 rodzaje polis, które pozwolą na dostosowanie oferty ubezpieczeniowej do indywidualnych potrzeb klienta. Rodzaje polis:

  • polisa jednostkowa,
  • polisa obrotowa,
  • polisa otwarta,
  • polisa ryczałtowa.
About Author: p.w.