Ubezpieczenie telefonu komórkowego

Ciekawa oferta, najniższa cena, profesjonalna obsługa, najlepsze warunki na rynku, minimum formalności, gwarancja wypłaty świadczenia, grono zadowolonych klientów, ubezpieczenie przed kradzieżą, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Ogólnie o ubezpieczeniu

Świat cały czas idzie do przodu. Dowodem tego są chociażby telefony komórkowe – smartfony. Mają one coraz więcej możliwości, coraz więcej gadżetów. Telefon już nie jest zwykłym telefonem. Jednakże wynikiem tego ceny tych telefonów są bardzo wysokie. Naprawa tak drogiego telefonu wiąże się z ogromnymi kosztami. A fakt, że telefon jest bardzo drogi, kusi potencjalnych złodziei do kradzieży. Dlatego właśnie ubezpieczenie telefonu komórkowego jest bardzo istotne. Niestety niewiele osób korzysta z tego ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia

Zadaniem ubezpieczenia jest ochrona przed kradzieżą jak i przed całkowitym zniszczeniem telefonu komórkowego. Jeśli dochodzi do sytuacji wymienionych powyżej klient ma gwarancje wypłaty odszkodowania. Jeżeli nie dochodzi do całkowitego zniszczenia, lecz jedynie do uszkodzenia telefonu, podczas upadku czy zalania wodą, ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia wszystkich kosztów naprawy. Przez czas pobytu telefonu w naprawie, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wydania klientowi telefonu zastępczego.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia uzależniona jest najbardziej od wartości rynkowej telefonu komórkowego. Jeżeli klient nabył telefon w promocyjnej cenie, wówczas istotna jest wartość, jaką musiałby zapłacić bez promocji.

About Author: p.w.