Ubezpieczenie szyb samochodowych

Najlepsza oferta ubezpieczenia mienia kierowcy. Najniższa cena polisy na rynku. Najszerszy zakres ochrony, sprawna i rzetelna obsługa klienta. Gwarancja wypłaty świadczenia po szkodzie. Najkorzystniejsze ubezpieczenie szyb samochodowych. Zabezpiecz swój samochód przed utratą szyb.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Z ubezpieczenia tego mogą skorzystać wszystkie osoby, które posiadają pojazd. Pojazdem tym może być samochód osobowy, samochód ciężarowy bądź autobus.

Co jest przedmiotem ubezpieczenie?

Otóż przedmiotem ubezpieczenia są szyby samochodowe. Są to szyby: przednia, tylna, boczne pojazdu. Ubezpieczyciel zaś zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy, gdy dojdzie do uszkodzenia, którejś z szyb ubezpieczonego pojazdu.

Jaki jest zakres ubezpieczenia?

Do zakresu ubezpieczenia zaliczyć można wszystkie szkody powstałe przypadkowo, wskutek wypadku, na terenie naszego kraju.

Ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby, o ile szyba nie została uszkodzona umyślnie przez ubezpieczonego. Jeżeli samochód ubezpieczonego nie jest zdolny do tego, by uczestniczyć w ruchu drogowym, wówczas ubezpieczyciel zobowiązuje się do zorganizowania i pokrycia kosztów transportu (holowania) samochodu ubezpieczonego do punktu naprawy. W sytuacji, gdy ubezpieczony sam zorganizował sobie pomoc z holowaniem (po uzgodnieniu z ubezpieczycielem), wtedy ubezpieczyciel zobowiązuje się do zwrócenia kosztów.

Składka

Wysokość składki ubezpieczenia zależy od dwóch rzeczy. Pierwszą rzeczą jest przyjęty w umowie okres ubezpieczenia, natomiast drugą jest rodzaj posiadanego pojazdu. Składka płatna jest jednorazowo. Zaś ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka.

About Author: p.w.