Ubezpieczenie szpitalne – najważniejsze informacje

Komfort i bezpieczeństwo finansowe podczas pobytu w szpitalu. Ubezpieczenie indywidualne. Całodobowa ochrona. Zaawansowane ubezpieczenie zdrowotne. Zwrot kosztów leczenia szpitalnego. Indywidualne podejście do klienta.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie szpitalne jest wariantem zaawansowanym ubezpieczenia zdrowotnego. Klient, który wykupił taką polisę otrzymuje gwarancję zwrotu kosztów leczenia szpitalnego, zabiegów i operacji oraz samego pobytu w szpitalu. Każda umowa dokładnie precyzuje, jakie zabiegi i operacje wchodzą w jej zakres. W Polsce ubezpieczenia szpitalne dotyczą tylko operacji planowych – polisa oferuje dostęp po kilkudziesięciu rodzajów zabiegów.

Ubezpieczenie polega na pokryciu kosztów leczenia szpitalnego. Wcześniej ubezpieczyciel dba o podwyższony standard wykonywanych zabiegów oraz komfortowy pobyt w szpitalu. Często zdarza się, że ubezpieczony klient ma możliwość samodzielnego wyboru lekarza, który będzie przeprowadzał operację.

Niektóre towarzystwa w zakres ubezpieczenia włączają pobyt w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub leczenia chemioterapią lub radioterapią nowotworów złośliwych.

Korzyści

Polisa gwarantuje ubezpieczonemu bezpieczeństwo finansowe podczas pobytu w szpitalu oraz zabezpieczenie na dalsze leczenie lub rehabilitacje. Klient sam decyduje o wysokości sumy ubezpieczenia w zależności od własnych oczekiwań. Niektóre towarzystwa oferują niezmienną wysokość stawki przez ustalony okres czasu. Po wygaśnięciu polisy istnieje możliwość jej przedłużenia bez skomplikowanych formalności. Ubezpieczenie zapewnia całodobową ochronę także poza granicami kraju.

About Author: p.w.