Ubezpieczenie – sporty ekstremalne

Uprawiasz sporty ekstremalne? Wykup tanie ubezpieczenie dla aktywnych. Przejrzysty ranking polis ubezpieczeniowych dla sportowców. Najlepsze oferty świadczeń przy sportach ekstremalnych. Wysokie świadczenia powypadkowe.

Sporty ekstremalne są różnie definiowane i niechętnie ubezpieczane przez towarzystwa ubezpieczeniowe ze względu na wysoce ryzykowną naturę. Nawet decydując się na jednorazową próbę uprawiania takiej aktywności, powinniśmy pamiętać o wykupieniu specjalnej polisy, której cena bywa trzykrotnie wyższa od ubezpieczenia standardowego.

Dlaczego warto?

Zwykłe ubezpieczenie turystyczne nie obejmuje uprawiania sportów ekstremalnych, dlatego ubezpieczyciel w razie wypadku może odmówić pokrycia kosztów pobytu w szpitalu czy transportu do kraju. Lista sportów, które towarzystwa definiują jako ekstremalne może nas zaskoczyć, dlatego powinniśmy się zorientować, czy aktywność sportowa, którą planujemy rozpocząć nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia. Należy także pamiętać, że sporty ekstremalne zwykle są wyłączone z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Jakie są wymagania?

Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe przed zawarciem polisy obejmującej sporty ekstremalne wymagają, aby klient poddał się badaniom lekarskim celem wykluczenia przeciwwskazań zdrowotnych do podejmowania tego typu aktywności. Jest to szczególnie ważne, ponieważ odszkodowanie po wypadku może nie zostać wypłacone, jeśli lekarz stwierdzi, że istniały jakiekolwiek przeciwwskazania.

Nie ma takiej dyscypliny, której uprawiania nie można ubezpieczyć w Polsce; są jednak szczególne przypadki, które wymagają indywidualnych warunków. Niektóre towarzystwa stosują rozróżnienie w ubezpieczeniu sportów ekstremalnych na uprawiane amatorsko i hobbystycznie – cena polisy może być uzależniona od tego kryterium.

About Author: p.w.