Ubezpieczenie przewoźnika

Zakład ubezpieczeń zapłaci za szkody. Nie straszna utrata lub zniszczenie przesyłki z polisą przewoźnika. Spłata składki w dogodnych ratach, doskonała obsługa, elastyczna spłata rat składki. Zapewnij sobie bezpieczeństwo przewozu paczek i ludzi. Najlepsze ubezpieczenie przewoźnika w Twojej okolicy.

Charakterystyka

Ubezpieczenie przewoźnika zabezpiecza przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem przesyłki, którą przewoźnik w ramach swej działalności musi przewieźć do miejsca docelowego. Ubezpieczenie trwa od momentu odebrania przesyłki do wydania jej odbiorcy. Jeżeli dochodzi do szkody powstałej na przesyłce, wówczas zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do wypłaty odpowiedniego odszkodowania.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Z ubezpieczenia mogą skorzystać osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zarobkowo przewożą ludzi oraz różnego rodzaju paczki.

Zakres polisy

Ubezpieczenie pokrywa szkody związane z uszkodzeniem bądź utratą przesyłki, a także szkody związane z opóźnieniem jej dostarczenia. W skład zakresu ochrony dodać można także ewentualne koszty procesu oraz koszty związane z przeładunkiem przesyłek.

Korzyści płynące z ubezpieczenia

Oprócz ochrony cywilnej w razie zaistnienia szkody, do korzyści można zaliczyć wiele innych rzeczy, przede wszystkim wypłatę stosownego odszkodowania. Ogromną zaletą jest także profesjonalna obsługa, nawet w przypadku zaistnienia szkody. Cena, pełna ochrona, łatwość w zawarciu umowy oraz możliwość elastycznej spłaty rat składki są także atutami ubezpieczenia.

About Author: p.w.