Ubezpieczenie pracownika

Bogata oferta ubezpieczeń pracowniczych. Profesjonalna obsługa interesantów, rzetelne informacje, sprawdzony ubezpieczyciel dostępny online. Najkorzystniejsze warunki na rynku, najniższe ceny, bez ukrytych kosztów. Kompeksowa ochrona życia i zdowia pracowników.

Opis polisy pracowniczej

Każda osoba, która nawiązała stosunek pracy z pracodawcą, nazywana jest pracownikiem. Z chwilą nawiązania stosunku pracy, pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym. Pracownicy obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom wypadkowym, chorobowym, rentowym, emerytalnym. Jeżeli pracownik nawiązał więcej niż jeden stosunek pracy, wówczas z każdego wynagrodzenia ma odprowadzaną składkę na ubezpieczenie społeczne.

Płatnikiem składek jet pracodawca. Do jego obowiązków wlicza się obliczenie składki, potrącenie składki z wynagrodzenia, doprowadzenia składek do ZUS. Jeśli pracodawca nie wywiąże się ze swoich obowiązków będzie podlegał karze grzywny.

Wysokosć składki

Wysokość składki ubezpieczenia chorobowego, rentowego, emerytalnego wyrażona jest w procentach i jest jednakowa dla wszystkich pracowników – ubezpieczonych. Natomiast składka na ubezpieczenie wypadkowe, a raczej jej wysokość, zależna jest od stopnia zagrożeń zawodowych oraz skutków tych zagrożeń.

W ubezpieczeniach rentowych i emerytalnych podstawą do obliczenia składki jest uzyskany przychód z tytułu stosunku pracy. W obliczaniu tych składek nie bierze się pod uwagę wynagrodzenia za czas, gdy byliśmy niezdolni do pracy wskutek między innymi choroby. Zaś w ubezpieczeniach chorobowych i wypadkowych uwzględnia się cały osiągnięty przychód z tytułu stosunku pracy.

About Author: p.w.