Ubezpieczenie podróży zagranicznej

Elastyczność ofert dopasowanych do potrzeb klienta. Minimum formalności. Zapewnienie całodobowej pomocy. Szeroki zakres ubezpieczenia. Możliwość zakupu online. Atrakcyjne kwoty ratalnych płatności. Gwarancja bezpieczeństwa podróży.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie podróży zagranicznej zapewnia całodobową ochronę wszystkich osobom uczestniczącym w wyjeździe bez względu na cel podróży. Zakres ubezpieczenia obejmuje nie tylko NNW czy koszty leczenia, lecz także usługi assistance, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lub sytuacje odwołania wyjazdu. Sumę i zakres wybiera sam ubezpieczony, w zależności od własnych potrzeb. Ubezpieczenie zapewnia komfort i bezpieczeństwo podróży. Suma ubezpieczenia dopasowana jest do potrzeb klienta.

Podróż za granicę

Dostępne są różne warianty ubezpieczenia w zależności od celu podróży za granicę:

  • Wypoczynek: rozbudowany pakiet związany z kosztami transportu do placówki medycznej oraz kosztami leczenia, a także opiekę nad niepełnoletnimi dziećmi w przypadku hospitalizacji; także pomoc w przypadku utraty dokumentów
  • Sport: zwrot kosztów za akcję poszukiwawczą i ratowniczą, pakiet OC, ubezpieczenie kradzieży sprzętu sportowego (polisa nie obejmuje sportów wysokiego ryzyka)
  • Praca: pokrycie kosztów leczenia, zorganizowanie transportu do kraju w razie potrzeby, pomoc finansowa w przypadku utraty środków płatniczych
  • Wyjazd służbowy: przekazanie informacji w razie nieprzewidzianych zdarzeń, dodatkowe 24 godziny ochrony w przypadku opóźnienia powrotu, ubezpieczenie od utraty sprzętu elektronicznego

Za dodatkową opłatą możliwe jest wykupienie ubezpieczenia bagażu podróżnego. Wówczas należy zwrócić uwagę na wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Umowę może być zawarta na okres od 1 do 365 dni; odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się z chwilą opłacenia składki.

About Author: p.w.