Jakie ubezpieczenie osobowe wybrać?

Ranking online najlepszych polis osobowych. Szybki dostęp do świadczeń. Wysoka rekompensata za szkody. Pomoc w nagłych przypadkach, transport medyczny. Najlepsze oferty ubezpieczeń osobowych na polskim rynku. Ubezpiecz siebie i swoją rodzinę.

Przedmiotem ubezpieczeń osobowych jest zdrowie i życie człowieka oraz jego zdolność do wykonywania pracy. Zaliczamy do nich: ubezpieczenia NNW, ubezpieczenia rentowe oraz ubezpieczenia na wypadek choroby lub śmierci.

  • Ubezpieczenia NNW – dotyczą zatrudnionych pracowników, młodzieży szkolnej itp. Wyróżnia się ubezpieczenia grupowe i indywidualne.
  • Ubezpieczenia rentowe – w tym zakresie wyróżnia się ubezpieczenia dożywotnie lub czasowe, obejmujące dwie lub więcej osób. Suma jest zmienna, zwykle wzrastająca.
  • Ubezpieczenia na wypadek choroby lub śmierci – przedmiotem ubezpieczenia jest życie człowieka; wypłata odszkodowania następuje w razie śmierci ubezpieczonego. Do tej kategorii zalicza się również ubezpieczenie na dożycie: wypłata sumy ubezpieczenia następuje, gdy ubezpieczony dożyje określonego wcześniej w umowie wieku. Istnieje także osobny rodzaj – tzw. ubezpieczenie mieszane, które jest połączeniem ubezpieczenia na wypadek śmierci z ubezpieczeniem na dożycie – wówczas wypłata następuje w momencie gdy ubezpieczony dożyje określonego w umowie wieku, lub gdy jego śmierć nastąpi przed tym terminem.

Status prawny

Ubezpieczenia osobowe w Polsce są regulowane Kodeksem Cywilnym oraz Ustawą o ubezpieczeniach i działalności ubezpieczeniowej. W przypadku ubezpieczeń obowiązkowych ich zakres i przedmiot określany jest przepisami prawnymi; jeżeli ubezpieczenie nie jest obowiązkowe, wtedy jego warunki określane są przez towarzystwo ubezpieczeniowe i samego ubezpieczonego.

Wyłączenia

Wyłączenia są dla każdej polisy ustalane indywidualnie i zależą od rodzaju wybranego ubezpieczenia. Szczegółowe warunki można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU).

About Author: p.w.