Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Ubepzieczenie odpowiedzialności cywilnej dla każdego, w życiu prywatnym i zawodowym. Ochrona OC dla firm. Wysoka ochrona ubezpieczeniowa, przejęcie odpowiedzialności cywilnej przez ubezpieczyciela. Korzystne obniżki, indywidualne podejście do klienta. Gwarantowana sprawna obsługa, atrakcyjna oferta.

Ochrona ubezpieczenia

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma za zadanie chronić ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez ubezpieczonego osobie trzeciej. Szkoda ta może mieć charakter uszkodzenia cudzego mienia, jak i może mieć wpływ na uszczerbek na zdrowiu czy na śmierć innej osoby.

Dla kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ma szeroki zakres usług i jest odpowiedni dla osób fizycznych, dla osób prawnych, a także dla jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. Oferta ubezpieczeniowa skierowana jest głównie dla klientów indywidualnych oraz dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Wyróżniamy ubezpieczenia dobrowolne oraz obowiązkowe

Istnieje wiele różnych produktów ubezpieczeniowych, które są oferowane klientów w zależności od ich potrzeb. Oto kilka przykładów ubezpieczeń obowiązkowych: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej adwokatów, rzeczoznawcy majątkowego, komorników sądowych, zarządcy nieruchomości, organizatora imprezy masowej. Natomiast przykładami ubezpieczeń dobrowolnych są: ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, osób fizycznych, osób prawnych, osób prowadzących strzeżony parking samochodowy, członków władz spółek kapitałowych, przewoźników drogowego w ruchu krajowym i międzynarodowym.

About Author: p.w.