Ubezpieczenie oc na raty – nawet na 12 rat

Ratalny schemat płatności składki, najniższa składka na rynku, najkorzystniejsze warunki, najszerszy zakres ubezpieczenia, bezpieczeństwo podczas jazdy pojazdem, nie obciąża portfela, oferta dostosowywana indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Dlaczego 12 rat?

Okres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według generalnej zasady wynosi 12 miesięcy. Jednak można zawrzeć umowę także na okres krótkoterminowy (co najmniej na 30 dni), gdy pojazd mechaniczny:

  • jest zarejestrowany na stałe, zaś posiadacz pojazdy prowadzi handel używanymi samochodami,
  • jest zarejestrowany czasowo,
  • bądź jest zarejestrowany za granicą,
  • to pojazd wolnobieżny,
  • to pojazd historyczny.

Skoro więc okres ubezpieczenia w większości przypadków trwa 12 miesięcy to rat składki, płaconej co miesiąc będzie 12. Jeżeli podpisaliśmy umowę na okres krótkoterminowy wówczas rat składki jest tyle, na ile miesięcy podpisaliśmy umowę.

Koniec umowy ubezpieczenia

Podstawowym czynnikiem wpływającym na rozwiązanie umowy (czyli na koniec okresu ubezpieczenia) jest upływ okresu ubezpieczenia. Rozwiązanie umowy następuje również w przypadku wyrejestrowanie pojazdu. Również w przypadku, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia przed rejestracją pojazdu, a do tej rejestracji nie doszło. Na koniec okresu ubezpieczenia może wpłynąć także wypowiedzenie umowy ubezpieczenia przez nabywcę pojazdu. Dodatkowym czynnikiem może być:

  • gdy nasz zakład ubezpieczeń zgłosi upadłość,
  • gdy zarejestrujemy nasz pojazd za granicą,
  • odstąpienie od umowy, która została zawarta na odległość.
About Author: p.w.