Ubezpieczenie OC lekarzy

Najlepsza oferta ubezpieczenia OC lekarzy. Korzystne warunki poisy OC dla personelu medycznego. Dogodne raty składki, idealna oferta dla lekarzy, ubezpieczenie gwarantowane każdemu. Bezpieczeństwo w pracy, sprawdzony ubezpieczyciel.

Podmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie jest skierowane do wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów, którzy posiadają pełne prawo do wykonywania zawodu. Osoby te muszą także wykonywać swój zawód na terenie Polski w zakładzie opieki zdrowotnej, indywidualnej, grupowej praktyce lekarskiej.

Opis ubezpieczenia

Ubezpieczenie OC lekarzy można podzielić na ubezpieczenie obowiązkowe i ubezpieczenie dobrowolne. Ubezpieczenie to obejmuje szkody, które powstały na mieniu lub osobie trzeciej w ramach wykonywanych czynności zawodowych związanych z posiadanym zawodem medycznym.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC chroni tylko jedynie świadczenia wykonywane w ramach kontraktów z NFZ,a także z samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej. Natomiast pozostała działalność lekarska może być objęta ubezpieczeniem dobrowolnym.

Składki ubezpieczenia OC lekarzy

Składki ubezpieczenia dobrowolnego i obowiązkowego bardzo się różnią. Wpływ na ich wysokość może mieć między innymi specjalizacja lekarza i stopień tej specjalizacji, oczekiwania, co do wysokości sumy gwarancyjnej, jaki jest zakres czynności wykonywanych przez lekarza (bądź lekarza dentystę) oraz jaką formę płatności składki preferuje potencjalny klient.

About Author: p.w.