Ubezpieczenie OC AC NW

Najszerszy zakres polisy ubezpieczeniowej OC AC NW. Gwarancja najniższej ceny w dowolnej polisie. Rzetelny ubezpieczyciel, pełne grono zadowolonych klientów. Ochrona na drodze, w powietrzu i na lądzie. Wysokie bezpieczeństwo podczas jazdy, ochrona na każdą ewentualność.

Ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest jednym z podstawowych, ale i obowiązkowych ubezpieczeń każdego pojazdu, który pojawia się w ruchu drogowym. Ubezpieczenie to należy zakupić najpóźniej ostatniego dnia przed rejestracją pojazdu. Bez ważnego ubezpieczenia OC w razie rutynowej kontroli drogowej, możemy dostać karę grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Ubezpieczenie to chroni nas przed następstwami szkód wyrządzonych przez nas innemu kierowcy i jemu pojazdowi. Mając te ubezpieczenie nie musimy się martwić o koszty związane z naprawą samochodu innej osoby, gdyż pokryje je za nas nasz ubezpieczyciel.

Oczywiście nie w każdym przypadku tak będzie. Jeżeli byliśmy pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających to wtedy szkoda nie zostanie pokryta przez ubezpieczyciela. Również jeżeli ubezpieczyciel dowiedzie, że specjalnie uszkodziliśmy cudzy samochód, wówczas także ubezpieczyciel nie pokryje kosztów szkody.

Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie autocasco odpowiedzialne jest za ochronę pojazdów przed uszkodzeniem bądź kradzieżą. W porównaniu do ubezpieczenia OC ppm, nie jest to ubezpieczenie obowiązkowe. Mimo dobrowolnego charakteru ubezpieczenia wielu posiadaczy pojazdów, w szczególności luksusowych i drogich, decyduje się na ubezpieczenie autocasco.

Ubezpieczenie NW

Ubezpieczenie NW ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego. Przedmiotem tego ubezpieczenia są trwałe następstwa wypadków drogowych, które powstały w związku z ruchem pojazdu, które polega na trwałym uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia. Ubezpieczeniem objętym jest kierujący pojazdem oraz pasażerowie pojazdu, którzy posiadają obywatelstwo polskie i zamieszkują na stałe w Polsce.

About Author: p.w.