Ubezpieczenie NNW

Najtańsze na rynku polisy NNW. Rozbudowana oferta ubezpieczeń od następst nieszczęsliwych wypadków. Profesjonalna pomoc, w tym transport medyczny. Najlepszy ubezpieczyciel, fachowa opieka – ranking najlepszych ofert online. Ceny niższe niż u konkurencji, poczucie bezpieczeństwa.

Ubezpieczenie NW

Ubezpieczenie to ma charakter ubezpieczenia dobrowolnego. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków drogowych. Za nieszczęśliwy wypadek można uznać: szkodę powstałą podczas wsiadania lub wysiadania z pojazdu, szkodę powstałą podczas jazdy pojazdem, szkodę powstałą w pojedzie podczas postoju, gdy ubezpieczony w nim przebywał.

Ubezpieczenie NW nie obejmuje szkód wywołanych przez osoby, które kierowały samochodem pod wpływem alkoholu, przez osoby, które kierowały pojazdem, a nie posiadały odpowiednich uprawnień, przez winę pasażera, będącego pod wpływem alkoholu.

Informacje formalne

W umowie ubezpieczenia zawarte powinny być: dane pojazdu, właściciela, użytkownika. Okres ubezpieczenia trwa przeważnie rok, jednak można podpisać umowę na czas krótszy. Składkę ubezpieczenia płaci się jednorazowo podczas zawierania umowy. Ubezpieczenie jest dobrowolne. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej ubezpieczyciel wypłaca całość sumy ubezpieczenia.

Rodzaje ubezpieczeń NNW

Wyróżnić możemy następujące przykładowe ubezpieczenia:

  • Ubezpieczenie NNW młodzieży szkolnej,
  • Ubezpieczenie NNW sportowców,
  • Ubezpieczenie NNW dla studentów,
  • Ubezpieczenie NNW kierowcy itp.

Ubezpieczenia NNW mogą także stanowić część pakietu: szkolnego, mieszkaniowego, turystycznego, a zwłaszcza komunikacyjnego (najczęściej występujący).

About Author: p.w.