Ubezpieczenie NNW indywidualne

Dla każdego najlepsze ubezpieczenie NNW. Finansowe wsparcie powypadkowe. Wysokie sumy ubezpieczenia, szeroki zakres świadczeń, bogata oferta. Najlepsze świadczenia opiekuńcze, pokrywane koszty leczenia, najniższa cena dla dzieci i młodzieży. Wybierz korzystne ubezpieczenie od następst nieszczęśliwych wypadków.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Ubezpieczenie NNW indywidualne skierowane jest do każdego, kto chce chronić siebie przed skutkami wypadków. Z ubezpieczenia mogą skorzystać także osoby, które są samotne, bądź pozostają w związku małżeńskim lub nieformalnym, posiadające dzieci na utrzymaniu. Jeżeli nie skończyliśmy 60. lat również możemy być objęci ochroną ubezpieczenia NNW indywidualnego.

Rozszerzenia

Podstawowe ubezpieczenie można rozszerzyć o dodatkowe klauzule, na przykład: trwały uszczerbek na zdrowiu, inwalidztwo, poważny uraz, złamania kości, odmrożenia, poparzenia, pobyt w szpitalu, trwała niezdolność do pracy zarobkowej, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, porwanie i inne.

Zakres

Odpowiednio do każdej klauzuli ubezpieczenie NNW zapewnia:

  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do trwałego uszczerbku na zdrowiu,
  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do trwałego inwalidztwa,
  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do poważnego urazu,
  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do złamania kości,
  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do odmrożenia,
  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do poparzenia,
  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do pobytu w szpitalu (minimum 3 dni),
  • wypłatę środków finansowych w sytuacji, gdy dojdzie do niezdolności do pracy zarobkowej,
  • zwrot wydatków związanych z leczeniem, które było konieczne przez nieszczęśliwy wypadek, i inne.
About Author: p.w.