Ubezpieczenie należności handlowych

Jak ściągnąć dług od kontrahenta? Zabezpieczenie działalności i eliminacja strat finansowych z ubezpieczeniem należności handlowych. Skróć proces spłaty długów z polisą online. Korzyści płynące z posiadania ubezpieczenia należności handlowych. Zabezpiecz swoją działalność przed nieuczciwymi kontrahentami.

Ubezpieczenie należności handlowych chroni klientów przed nagłymi stratami finansowymi, jakie mogły się pojawić w związku z brakiem płatności i wywiązania się z umowy ze strony kontrahenta. Wykupienie polisy zapewnia poczucie bezpieczeństwa przy zawieraniu wszelkich transakcji, ponieważ możemy mieć wówczas pewność, że niezapłacony dług zostanie spłacony. Tym samym ubezpieczenie zapewnia komfort działalności i pozwala zarządzać ryzykiem handlowym.

Proces spłaty długów

Ubezpieczyciel zawiera z ubezpieczonym umowę, po czym analizując sytuację finansową klientów ubezpieczonego przyznaje limit kredytowy, do wysokości którego zostanie wypłacone odszkodowanie, w razie problemów z egzekwowaniem zobowiązań od kontrahentów. Dane odnośnie zdolności kredytowej i stabilności finansowej kontrahentów są cały czas monitorowane i aktualizowane, dzięki czemu klient może mieć wgląd w sytuację partnerów oraz od razu dowiedzieć się o podwyższonym ryzyku związanym z trudnościami finansowymi. Wówczas, w przypadku braku płatności ze strony kontrahenta, składa się wniosek o wszczęcie postepowania windykacyjnego.

Dlaczego warto wykupić polisę

Ubezpieczenie należności handlowych pozwala mieć wiedzę na temat wypłacalności kontrahentów oraz wpływa na jakość zarządzania należnościami w firmie. Kompleksowa ochrona wpływa na poprawę relacji z klientami, zabezpiecza płynność finansową oraz zwiększa bezpieczeństwo przy nawiązywaniu nowych relacji handlowych, co ma kluczowe znaczenia dla funkcjonowania firmy.

About Author: p.w.