Ubezpieczenie na życie

Pełna ochrona życia Twojego i Twoich bliskich. Bogata oferta, szeroki zakres usług polis na życie. Najlepsze warunki, najniższa cena. Dostęp do najlpeszych specjalistów bez kolejek. Poczucie bezpieczeństwa, najniższa składka, wysokie świadczenia. Ubezpieczenie na życie grupowe.

Ubezpieczenie życia

W umowie ubezpieczenia życia występują dwa podmioty: zakład ubezpieczeń oraz ubezpieczający. Zakład ubezpieczeń pobiera od ubezpieczonego składkę, a w zamian przejmuje ryzyko ubezpieczeniowe. W ubezpieczeniu na życie ubezpieczyć możemy życie własne oraz cudze życie. Ubezpieczenie życia skierowane jest do osób fizycznych, osób prawnych lub też jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Podstawowym celem ubezpieczenia życia jest zapewnienie ochrony osobom uzależnionym finansowo od ubezpieczonego w razie jego śmierci.

Zakład zobowiązuje się do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego. Osobami zależnymi finansowo mogą być współmałżonkowie, którzy nie posiadają wystarczającej zdolności finansowej by się utrzymać bądź nie pracują wcale. Mogą to być również starsi rodzice zmarłego, którzy nie posiadają już żadnych dochodów.

Ochrona życia wraz z oszczędzaniem

Ubezpieczenie w przypadku nieszczęścia zapewnia ochronę finansową rodzinie ubezpieczonego. Jednak ubezpieczenia na życie może być także wykorzystywane do pewnego rodzaju inwestycji na przyszłość. Chodzi o to, że osoby aktywne zawodowo oszczędzają sobie, by mieć później dodatkowe środki do emerytury. Jest to dobra opcja dla osób, które nie chcą na starsze lata martwić się o to, że zabraknie im pieniążków z emerytury.

About Author: p.w.