Ubezpieczenie mienia

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk, całkowita ochrona, bezpieczeństwo, komfortowe warunki współpracy, gwarancja ubezpieczenia, najtańsza oferta, atrakcyjna oferta, bogata oferta, kompetentna obsługa, atrakcyjne zniżki.

Do kogo jest skierowane ubezpieczenie?

Z ubezpieczenia skorzystać mogą przedsiębiorstwa, które należą do segmentu małych i średnich przedsiębiorstw. Firmy te nie mogą mieć majątku przekraczającego równowartość 10.000.000zł. W segmencie małych i średnich przedsiębiorstw wyróżniamy: zakłady produkcyjne, przedsiębiorstwa handlowe, firmy usługowe, placówki kulturalne i inne.

Ubezpieczenie zapewnia

Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę majątku przedsiębiorstwa przed zdarzeniami, które mogą zagrażać jego funkcjonowaniu. Można także liczyć w ramach ubezpieczenia na sprawną obsługę nie tylko podczas zawierania umowy, ale także w przypadku, gdy zaistniały szkody.

Ubezpieczenie to oferuje również atrakcyjne zniżki między innymi za opłatę składki w sposób jednorazowy, przedłużenie umowy ubezpieczenia, brak szkód w poprzednim okresie ubezpieczeniowym.

Klienci, którzy nie mogą opłacić składki jednorazowo mogą to zrobić w sposób ratalny. W ten sposób płacą miesięczne raty składki ubezpieczeniowej.

Przedmiot ubezpieczenia

Ochroną ubezpieczenia objęte są przede wszystkim: budynki, urządzenia, maszyny, wyposażenie sklepów, wyposażenie magazynów, wyposażenie biur, środki obrotu, wartości pieniężne. Ogólnie mówiąc ubezpieczeniem objęty jest cały majątek firmy.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie chroni przed szkodami, które powstały w wyniku: pożaru, eksplozji, powodzi, huraganu, gradu, lawiny, osuwania ziemi, uderzenia pojazdu, kradzieży z włamaniem, dymu, sadzy.

About Author: p.w.