Ubezpieczenie majątkowe

Najlepsze ubezpieczenia gospodarcze, ubezpieczenia mienia, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie mieszkania, domu, ubezpieczenie autocasco (AC), ochrona przed zdarzeniami losowymi, ochrona przed szkodą na czyimś mieniu, interes poszkodowanego i osoby, która wyrządziła szkodę, ochrona przed kosztami związanymi ze zniszczeniem lub utratą majątku. Sprawdź najlepsze oferty na rynku.

Charakterystyka ubezpieczenia majątkowego

Ubezpieczenia dzielą się na dwie podstawowe grupy: ubezpieczenia osobowe lub ubezpieczenia majątkowe. W skład ubezpieczeń majątkowych wchodzi między innymi ubezpieczenie mienia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Natomiast ubezpieczenie mienia obejmuje takie ubezpieczenia jak: ubezpieczenie mieszkań, ubezpieczenie domów, ubezpieczenie autocasco, ubezpieczenie budynków, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

Co możemy ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia majątkowego?

Ubezpieczenie to obejmuje swoją ochroną między innymi:

  • mieszkania,
  • domy ( także letniskowe oraz te w budowie),
  • magazyny,
  • wyposażenie budynków,
  • różne maszyny oraz urządzenia,
  • towary,
  • znajdujące się w budynku mieszkalnym: dzieła sztuki, antyki, gotówka, karty płatnicze, biżuterię, zwierzęta,
  • jachty.

Ubezpieczenie mienia

Dzięki ubezpieczeniom mienia możemy zabezpieczyć swój majątek przed zniszczeniem bądź utratą. Dojść do tego może na skutek zdarzeń losowych takich jak pożary, powodzie, grad. To, co jest obecnie chronione ubezpieczeniem znajduje się w umowie ubezpieczeniowej zawartej z zakładem ubezpieczeń.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – charakterystyka

Jeżeli chodzi o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej to chroni ono nas – osobę która wyrządziła szkodę, jak i poszkodowanego – przez nas samych. Ochrona ta pomaga w przypadku, kiedy wyrządziliśmy komuś szkodę, na skutek której mienie osoby poszkodowanej zostało zniszczone albo na skutek której osoba ucierpiała fizycznie (uszkodzenie ciała, pogorszenie zdrowia, a nawet śmierć). Dzięki temu ubezpieczeniu odszkodowanie wypłaci za nas zakład ubezpieczeń, z którym podpisaliśmy umowę ubezpieczenia.

About Author: p.w.