Ubezpieczenie lekarzy

Najlepsze oferty na rynku dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz wszelkich podmiotów medycznych. Możliwość zakupu Online, różne obniżki, poczucie bezpieczeństwa, minimalizacja ryzyka, ratalne płatności dla wszystkich w atrakcyjnych cenach.

Przedmiot ubezpieczenia

Ubezpieczenie lekarzy to nic innego jak ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej lekarzy. Dlatego więc przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego innej osobie, które powstały na skutek udzielenia świadczenia zdrowotnego bądź niezgodnego z prawem nagłego zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.

Rodzaje i charakterystyka ubezpieczeń lekarzy

Wyróżniamy dwa rodzaje ubezpieczeń dla lekarzy: dobrowolne i obowiązkowe. Najprościej ujmując: ubezpieczenie obowiązkowe skierowane jest do lekarzy, którzy zarejestrowali swoją praktykę w Izbie Lekarskiej, zaś ubezpieczenie dobrowolne dotyczy lekarzy, którzy wykonują praktyki lekarskie na podstawie umowy o pracę.

Grupy ryzyka a składki

Specjalizacje lekarzy mają wpływ na wysokość składki. Specjalizacje mogą zostać podzielone na siedem grup ryzyka.

  1. W grupie pierwszej znajdują się między innymi: lekarze bez specjalizacji, choroby płuc, kariologia, alergologia, pediatria, psychiatria, rehabilitacja, dermatologia, choroby zakaźne.
  2. W grupie drugiej wyróżnić można takie specjalizacje jak: transfuzjologię kliniczną, ginekologię onkologiczną.
  3. Następna grupa, czyli grupa trzecia, zawiera następujące specjalizacje: stomatologia ogólna, dziecięca, zdrowie publiczne.
  4. Specjalizacje w grupie czwartej to na przykład: ortodoncja oraz specjalizacje wymienione w trzeciej grupie ryzyka.
  5. Grupa piąta obejmuje: intensywną terapię, chirurgię ogólną, dziecięcą, naczyniową, stomatologiczną, okulistykę, medycynę ratunkową.
  6. W szóstej grupie lekarze zajmują się medycyną estetyczną stomatologiczną.
  7. Natomiast w ostatniej grupie znajduje się: chirurgia plastyczna, położnictwo, ginekologia.
About Author: p.w.