Ubezpieczenie krótkoterminowe

Polisa krótkoterminowa dla Ciebie i Twoich bliskich. Pełny zakres odpowiedzialności, możliwość zakupu online ubezpieczenia na krótki okres. Tanie ubezpieczenie dostosowane do potrzeb klienta. Zwiększone poczucie bezpieczeństwa, gwarancja wypłaty świadczenia, fachowa pomoc doradcy.

Ubezpieczenie na minimum miesiąc

Okres ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych według generalnej zasady wynosi 12 miesięcy. Jednak można zawrzeć umowę także na okres krótkoterminowy (co najmniej na 30 dni – miesiąc), gdy pojazd mechaniczny:

  • jest zarejestrowany na stałe, zaś posiadacz pojazdy prowadzi handel używanymi samochodami,
  • jest zarejestrowany czasowo,
  • bądź jest zarejestrowany za granicą,
  • to pojazd wolnobieżny,
  • to pojazd historyczny.

Kupno ubezpieczenia

Jako, że ubezpieczenie OC ppm jest ubezpieczeniem obowiązkowym należy zawrzeć umowę najpóźniej w dniu rejestracji pojazdu. Istnieją również inne okoliczności, przed którymi należy zawrzeć umowę ubezpieczenia, między innymi takie jak  wprowadzenie do ruchu:

  • pojazdu wolnobieżnego, historycznego,
  • pojazdu niezarejestrowanego-mechanicznego.
  • zamiar przekroczenia granicy.

Początek odpowiedzialności

Początek odpowiedzialności, jak w przypadku wielu ubezpieczeń, rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy ubezpieczenia wraz z wpłaceniem pierwszej raty składki. Wyjątkiem są natomiast ubezpieczenia na okres krótkoterminowy, umowy zawierane przed zarejestrowaniem pojazdu oraz gdy przedłużamy umowę na kolejny okres ubezpieczenia.

About Author: p.w.