Ubezpieczenie kredytu kupieckiego – poznaj szczegóły

Gwarancja bezpiecznych transakcji z ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Minimalizacja ryzyka z polisą kredytu kupieckiego. Ochrona przed niewypłacalnością kontrahenta. Polisy dla przedsiębiorców. Korzyści z ubezpieczeń należności. Indywidualne podejście do klienta. Atrakcyjne warunki cenowe.

Zalety posiadania ubezpieczenia

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego chroni wierzytelności usługodawcy powstałe w wyniku stosowania odroczonych terminów płatności za towary lub usługi. Prosta procedura i szybka wypłata odszkodowania zapobiegają zatrzymaniu płynności finansowej firmy i pomagają uniknąć poważniejszych problemów z jej funkcjonowaniem.

Polisa nie tylko gwarantuje zwrot poniesionych strat, ale równocześnie minimalizuje ryzyko ich powstania. Kolejną korzyścią dla ubezpieczonego jest uzyskanie szybkiej oceny wiarygodności nowych kontrahentów – może dzięki temu zaoszczędzić czas związany z weryfikacją klienta. Ponadto, przedsiębiorca posiadający ubezpieczenie kredytu kupieckiego prezentuje się jako bardziej zaufany partner wobec innych potencjalnych kontrahentów, ponieważ nie jest zagrożony utratą płynności z winy swoich partnerów.

Przeniesienie ryzyka niewypłacalności odbiorców na ubezpieczyciela gwarantuje bezpieczeństwo finansowe oraz zwiększa konkurencyjność poprzez wydłużenie terminów płatności.

Zakres umowy

Zakres terytorialny zależny jest od wielkości i rodzaju transakcji przeprowadzanych przez firmę – standardowe polisy obejmują działalność w Polsce, można je jednak rozszerzyć o kraje zagraniczne. Odnośnie zakresu ochrony możemy nią objąć wszystkich kontrahentów, lub tylko wybranych partnerów handlowych. Do ustalenie pozostaje także wysokość kwoty, do jakiej ubezpieczyciel odpowiada za niewypłacalnych kontrahentów. Wysokość składki zwykle zależy od tego, na jaką skalę firma prowadzi działalność.

About Author: p.w.