Ubezpieczenie kredytu gotówkowego

Bezpieczeństwo spłaty rat z ubezpieczeniem kredytu gotówkowego. Komfort dla ubezpieczonego z polisą kredytową. Prosty sposób zawarcia umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym. Gwarantowany stały czas ochrony ubezpieczeniowej. Zabezpieczenie siebie i najbliższych. Atrakcyjna oferta ubezpieczenia.

Warunki ogóle

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego pozwala zabezpieczyć kredytobiorcę oraz jego najbliższą rodzinę na wypadek sytuacji, w których nie będzie on w stanie spłacić pożyczki ze względu na niezależne od niego sytuacje losowe. Koszt ubezpieczenia za cały jego okres jest kredytowany i doliczany do standardowej raty kredytu. Wyrażenie zgody na taką ochroną ubezpieczeniową jest dobrowolne.

Zakres ochrony

W zakres ochrony polisy ubezpieczeniowej zaliczane są następujące sytuacje losowe: zgon kredytobiorcy lub jego całkowita niezdolność do pracy, poważne choroby, trwałe inwalidztwo.

W pierwszej kolejności ubezpieczyciel pomniejsza saldo kredytowe klienta i tym samym on lub jego rodzina nie musi się troszczyć o zobowiązania finansowe. W przypadku śmierci ubezpieczonego towarzystwo wypłaca świadczenie ubezpieczeniowe do wysokości kwoty udzielonej pożyczki.

Komfort dla siebie i najbliższych

Ubezpieczenie zapewnia komfort psychiczny i finansowy dla klienta i jego rodziny w przypadku możliwości spłaty zobowiązań. Pozwala tym samym zabezpieczyć przyszłość finansową rodziny na wypadek choroby, śmierci czy utraty pracy.

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od następnego dnia po złożeniu wniosku. Mogą go złożyć kredytobiorcy którzy ukończyli 18 rok życia. Ochrona trwa do momentu nagłego zakończenia umowy lub chwili lub momentu ukończenia przez klienta 75 roku życia. Ponadto, w każdej chwili można zrezygnować z ubezpieczenia. Wówczas jednak, jeśli było ono warunkiem zabezpieczenia kredytu, klient będzie musiał przedstawić inne zabezpieczenie.

About Author: p.w.