Ubezpieczenie od kradzieży auta

Korzystne ubezpieczenie AC. Szeroki zakres ubezpieczenia od kradzieży auta. Odpowiedzialność po stronie zakładu ubezpieczeniowego. Najwięcej korzyści z polisy samochodowej. Najniższa cena, najlepsze ubezpieczenia na rynku. Profesjonalna pomoc, atrakcyjne świadczenia, minimum formalności.

Ubezpieczenie od kradzieży jako ubezpieczenie AC

W ubezpieczeniu AC możemy ubezpieczyć szkody:

  • powstałe w wyniku jazd wyścigowych lub konkursowych oraz treningów do tych jazd,
  • powstałe w pojazdach używanych do jazd próbnych, bądź tych o charakterze prototypu,
  • powstałe w pojazdach służących w szkołach nauk jazdy,
  • powstałe w pojazdach wynajmowanych,
  • powstałe wskutek kradzieży.

Ubezpieczenie AC okres ubezpieczenia

Umowę ubezpieczenia zawiera się na maksymalnie 1 rok, ale można także zawrzeć taką umowę na czas krótszy. Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeniowego rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu umowy, razem z tym w parze idzie także wpłacenie pierwszej raty składki.

Koniec ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia kończy się, jeżeli rata składki ubezpieczeniowej lub cała wartość składki nie została wpłacona w terminie. Do rozwiązania umowy zachodzi, kiedy:

  • zostanie wypłacone odszkodowanie w kwocie równej wartości pojazdu,
  • wyczerpie się suma ubezpieczenia wskutek wypłaty odszkodowania,
  • nastąpi utrata przedmiotu ubezpieczenia,
  • miną 2 dni robocze od daty zbycia pojazdu.
About Author: p.w.