Ubezpieczenie kapitałowe

Najlepsze ubezpieczenie na rynku. Profesjonalne doradztwo i dobranie oferty. Poczucie pełni bezpieczeństwa. Gwarancja wypłaty świadczenia, najtańsze ubezpieczenie, minimum formalności. Dobra polisa kapitałowa dostępna przez Internet. Już dziś skorzystaj z promocji.

Charakterystyka ubezpieczenia

Ubezpieczenie to jest terminowe, zaś na koniec okresu ubezpieczony dostaje zgromadzony kapitał. Jednakże gwarancja wypłaty świadczenia wiąże się z dużo wyższą składką od tych, które można doświadczyć w ubezpieczeniach na życie. Z tym, że w ubezpieczeniach na życie istnieją jedynie specjalne warunki, w których wypłacane jest świadczenie – czyli zgromadzony kapitał.

Składka

Część wpłacanej składki płacona jest za to, że ubezpieczyciel udziela ubezpieczonemu ochronę. Zaś pozostała część składki jest inwestowana przez ubezpieczyciela. Ryzyko leży po stronie ubezpieczyciela, więc inwestycje, którymi interesuje się towarzystwo ubezpieczeniowe są bezpieczne. Bezpieczne inwestycje są pewniejsze, jednak mniej dochodowe.

Okres ubezpieczenia

Minimalny okres ubezpieczenia wynosi pięć lat. Można się ubezpieczyć do ukończenia pewnego wieku bądź można się ubezpieczyć na określoną ilość lat. Ubezpieczyć się można maksymalnie od 75 roku życia.

Raz w roku ubezpieczyciel dzieli się z klientem uzyskanym zyskiem, dzięki czemu wartość polisy zwiększa się.

About Author: p.w.