Ubezpieczenie indywidualne – dla każdego?

Zabezpieczenie przed nieszczęśliwym wypadkiem dzięki ubezpieczeniu indywidualnemu. Ochrona siebie i bliskich osób z polisą na życie. Atrakcyjna składka, wysokie świadczenia po zdarzeniu. Ranking najlepszych ofert ubezpieczeń indywidualnych.

Ubezpieczenie indywidualne wyróżnia się o wiele szerszym zakresem, niedostępnym w standardowych polisach NNW. Kierowane jest do wszystkich osób, które nie ukończyły 70 roku życia i są szczególnie narażone na ryzyko z racji wykonywania zawodu czy posiadają długoterminowe zobowiązania finansowe i tym samym potrzebują zabezpieczenia.

Klient może wybrać dowolny pakiet, który najlepiej będzie odpowiadał jego potrzebom i priorytetom. Oferowane są pakiety związane z pracą lub zdrowiem klienta czy zabezpieczeniem jego rodziny przed koniecznością spłaty zadłużenia w razie swojej śmierci lub poważnej choroby, co dla wielu jest sprawą najwyższej wagi.

Wysokość składki

Wysokość składki ustalana jest w zależności od: sumy ubezpieczenia, trybu płacenia składek, poziomu ochrony (ustalanej na podstawie wieku i płci ubezpieczonego), okresu ubezpieczenia oraz przynależności do grupy wysokiego ryzyka. Klient ma możliwości wykupienia dodatkowych pakietów, które rozszerzają zakres ochrony polisy. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się już na drugi dzień po podpisaniu umowy i opłaceniu składki, pełna ochrona rozpoczyna się wraz z wystawieniem polisy i trwa do rozwiązania umowy.

Korzyści z ubezpieczenia

Wykupienie polisy zapewnia wsparcie finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego a w razie poważnych chorób dostęp do prywatnej opieki medycznej. Istnieje możliwość ubezpieczenia jednorazowego lub długoterminowego gromadzenia oszczędności. Ubezpieczenie łatwo dopasować do możliwości finansowych i potrzeć klienta i jego rodziny.

About Author: p.w.