Ubezpieczenie grupowe

Najlepsza oferta ubezpieczeń grupowych na polskim rynku. Fachowa obsługa każdego zaintereowanego polisą grupową. Najtańsze ubezpieczenie w pracy i w domu. Ratalna spłata składki, najrzetelniejszy ubezpieczyciel – ranking onlin. Minimalizacja ryzyka, gwarancja wypłaty odszkodowania tuż po zdarzeniu.

Sposób zawarcia ubezpieczenia

Umowa ubezpieczenia zawierana jest między zakładem ubezpieczeń a ubezpieczającym, którym jest przedstawiciel ubezpieczonych. Zakład ubezpieczeń zazwyczaj wystawia jedną, wspólną polisę na całą grupę, a poszczególnym ubezpieczonym – skrócone dowody ubezpieczenia.

Podmiot ubezpieczenia

Podmiotem ubezpieczenia grupowego nie obejmuje tylko głównego członka grupy. Podmiotem ubezpieczenia są także współubezpieczeni (małżonek, dzieci). W ubezpieczeniach grupowych dużą rolę odgrywają ubezpieczenia dodatkowe wypadkowe.

Początek i koniec odpowiedzialności

W tym rodzaju ubezpieczeń zdarzyć się może taka sytuacja, że odpowiedzialność zaczyna się jeszcze przed wpłaceniem składki. Natomiast taka sytuacja nie może mieć prawa bytu w ubezpieczeniach indywidualnych. Odpowiedzialność w stosunku do poszczególnych członków grupy kończy się wraz z: odejściem członka z grupy, osiągnięciem wieku 65 lat, rozwiązaniem umowy ubezpieczenia grupowego, śmierci ubezpieczonego.

Rodzaje ubezpieczeń grupowych

Wśród ubezpieczeń grupowych rozróżniamy:

  • Ubezpieczenia zarówno z indywidualną, jak i grupową oceną ryzyka, co wiąże się z różnym bądź jednolitym pokryciem ubezpieczeniowym poszczególnych członków grupy.
  • Ubezpieczenia o różnym sposobie formowania grup.
  • Ubezpieczenia obejmujące tylko ryzyko, jak i ubezpieczenie z częścią oszczędnościową.
  • Ubezpieczenia, przy których składka jest płacona przez przedstawiciela ubezpieczonych lub przez ubezpieczonych.
  • Ubezpieczenia z możliwością lub bez możliwości kontynuowania, po okresie uczestnictwa w grupie.
  • Ubezpieczenia z zastosowaniem lub bez zastosowania karencji.
  • Ubezpieczenia z różnym zakresem podmiotowym.
  • Ubezpieczenia z różnym zakresem ryzyk.
About Author: p.w.