Ubezpieczenie emerytalne

Poczucie bezpieczeństwa dzięki ubezpieczeniu emerytalnemu dla seniorów. Najkorzystniejsza cena na rynku, najlepsza oferta, minimum formalności, najlepszy ubezpieczyciel w Twojej okolicy. Zartoszcz się o siebie i swoich nabliższych – skorzystaj z taniego ubezpieczenia emerytalnego.

Ubezpieczenie emerytalne

Ubezpieczenie emerytalne zaliczane jest do ubezpieczeń społecznych. Ubezpieczenie to jest potrzebne na wypadek braku zdolności do pracy z powodu starości. Opłacane składki zapewniają pewnego rodzaju dochód na starość, gdy stracimy zdolność do zarabiania i osiągniemy wiek emerytalny.

Kto podlega ubezpieczeniu?

Ubezpieczeniu podlegają osoby fizyczne, które pracują, które wykonują pracę nakładczą, które pobierają stypendium sportowe, które prowadzą pozarolniczą działalność, które są posłami i senatorami, które są duchownymi, które są funkcjonariuszami. Dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu podlegają studenci, uczestnicy studiów doktoranckich, obywatele polscy pracujący za granicą, alumni duchowni.

Okres ubezpieczenia

Ubezpieczenie emerytalne dobrowolne rozpoczyna się dnień po zgłoszeniu wniosku zaś ustaje w dniu wskazanym w umowie ubezpieczenia, bądź z powodu nieopłacania składek, bądź w dniu ustania podlegania temu ubezpieczeniu.

About Author: p.w.