Ubezpieczenie działalności gospodarczej

Najatrakcyjniejsza cena ubezpieczenia działalności gospodarczej. Najlepsza oferta polisy na własną firmę. Najniższa składka online dla przedsiębiorców. Pełny zakres ochrony, minimum formalności, prosta procedura zawarcia umowy. Kup ubezpieczenie z gwarancją wypłaty odszkodowania, korzystne zniżki dla każdego ubezpieczonego.

Do kogo skierowane jest ubezpieczenie?

Ubezpieczenie to jest skierowane do wszystkich osób prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, a także dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą.

Korzyści z ubezpieczenia

Przede wszystkim ubezpieczenie działalności gospodarczej obejmuje ochroną posiadane mienie wykorzystywane w działalności gospodarczej. Ubezpieczenie to zajmuje się ochroną przed konsekwencjami szkód wyrządzonych osobom trzecim, które mogą obciążyć majątek ubezpieczonego.

Zakres ubezpieczenia

Podstawowa ochrona ubezpieczenia obejmuje wypadki ubezpieczeniowe mające miejsce w trakcie okresu ubezpieczeniowego. Należy jednak zgłosić roszczenie z tego tytułu przed upłynięciem terminu przedawnienia. Ubezpieczenie podstawowe można poszerzyć dodatkową ochroną.

Dodatkową ochroną mogą być objęte szkody, które są następstwem nieszczęśliwego wypadku ubezpieczeniowego, który miał miejsce poza terytorium naszego kraju. Następnymi szkodami objętymi dodatkowym ubezpieczeniem są szkody, które zostały wyrządzone pracownikom osoby ubezpieczonej, które powstały w związku z wypadkiem przy pracy, a także szkody, które zostały wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu.

About Author: p.w.