Ubezpieczenie cargo w każdym transporcie

Wysokie świadczenia w transporcie dla każdego. Niskie składki, szybka wypłata pieniędzy po zdarzeniu. Ranking najlepszych pakietów cargo dla każdego. Kalkulator ubezpieczeń cargo w transporcie. Szeroki zakres usług, pomoc fachowców w każdej chwili.

Ubezpieczenie cargo to ubezpieczenie mienia w transporcie, którym można objąć towar przewożony drogą lądową jak i śródlądową. Zapewnia klientowi ochronę od utraty i zniszczenia, niezależnie od tego czy towar przewożony jest samodzielnie czy korzystamy z przewoźnika. Oferta przeznaczona jest dla przedsiębiorców, którzy w swojej pracy sprowadzają lub wysyłają różne towary, przez co są narażeni na duże straty finansowe w przypadku strat i zniszczeń powstałych w czasie transportu.

Zakres ubezpieczenia

Polisa obejmuje utratę lub zniszczenia mienia powstałe na skutek: klęsk żywiołowych, rozbojów, kradzieży z włamaniem, wandalizmu, wypadków środków transportu czy uszkodzeń powstałych w wyniku załadunku lub innych, nagłych i niezależnych od klienta zdarzeń, które są określone w zawartej umowie.

Umowa może być zawarta na czas jednorazowego zlecenia lub czas wszystkich transportów dokonywanych w czasie jej obowiązywania. Polisa obejmuje okres przewozu wraz z koniecznymi czynnościami w jego trakcie; można ją również poszerzyć o okres załadunku lub wyładunku. W zależności od typu umowy (pakietu podstawowego, rozszerzonego lub pełnego) firma ubezpieczeniowa może pokrywać koszty związane z zmniejszeniem rozmiarów szkody, uprzątnięciem terenu po szkodzie lub utylizacją ubezpieczonego towaru.

Zalety ubezpieczenia cargo

Ubezpieczenie cargo oferuje ochronę mienia do pełnej wartości ubezpieczenia. Zdarza się, że przewoźnik towaru nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w czasie transportu szkody – odpowiada za nie tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorstwem świadczącym usługi przewozowe. Polisa cargo chroni towar niezależnie od typu przewodnika, dlatego pozwala uniknąć strat finansowych w razie nieprzewidzianych wypadków.

About Author: p.w.