Ubezpieczenie budowy domu

Uniknięcie niespodziewanych kosztów z ubezpieczeniem budowy domu. Ubezpieczenie domu w trakcie budowy – najlepsze rozwiązanie dla Ciebie i Twojej rodziny. Cena ustalana w zależności od wartości domu. Indywidualne podejście do klienta. Możliwość zakupu polisy online bez wychodzenia z domu.

Nieruchomość w budowie

Jeśli planujemy budowę domu lub już jesteśmy w jej trakcie, trzeba wziąć pod uwagę, że może nas zaskoczyć szereg nieoczekiwanych problemów. Nieszczęśliwe wypadki, zniszczenia powodowane przez naturę czy inne sytuacje mogą nie tylko wydłużyć czas budowy, ale również znacząco zwiększyć koszt jego powstania. Aby móc spokojnie dotrwać do czasu zakończenia budowy wymarzonego domu warto pomyśleć o ubezpieczeniu domu w trakcie budowy.

Warunki umowy

Ubezpieczenie budowy domu różni się od standardowego ubezpieczenia nieruchomości, dlatego warto zapoznać ze szczegółowymi warunkami zawarcia umowy. Suma ubezpieczenie zwykle jest mniejsza i jest ustalana na podstawie wartości odtworzeniowej, czyli kosztów odbudowy lub remontu nieruchomości w tym samym miejscu przy zastosowaniu identycznej konstrukcji i materiałów.

Polisa zapewnia ochronę nie tylko wznoszonego domu, lecz także garażu czy budynku gospodarczego, które znajdują się na placu budowy. Można je ubezpieczyć od szkód powstałych w skutek: powodzi, ognia, huraganu, eksplozji, trzęsienia ziemi, uderzenia piorunu etc. Za dodatkową opłatą można rozszerzyć zakres ochrony o pokrycie kosztów związanych z kradzieżą z włamaniem.

Umowa najczęściej jest zawierana na okres jednego roku i może być przedłużona maksymalnie na okres dwóch/trzech lat.

About Author: p.w.